Lista aktualności Lista aktualności

„Współpraca i edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju” – wyjazd szkoleniowy Erasmus+

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego programu Erasmus+ wymiana praktyk  - partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego pod nazwą „Współpraca i edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju”.

Za nami pierwsze spotkanie szkoleniowe w Provence Model Forest we Francji.

Wspólnie z pozostałymi Partnerami projektu: River Mirna Basin Model Forest, Provence Model Forest i Zespołem Szkół Leśnych z Rucianego – Nidy,  zdobywaliśmy doświadczenie w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zapoznawaliśmy się z metodami wdrażania rozwiązań z zakresu edukacji w zrównoważonym rozwoju.

Zakres tematów poruszanych podczas realizacji projektu.

Poznaliśmy metody promocji gospodarki łowieckiej oraz edukowania społeczeństwa we Francji. Partnerzy zaprezentowali metody stosowane w edukacji leśnej społeczeństwa w stosunku do różnych grup wiekowych włączając również dorosłych odbiorców. Poznaliśmy działania edukacji leśnej prowadzonej w formie warsztatów na terenach objętych ochroną rezerwatową, jak i na temat zasad powoływania form ochrony przyrody. Zapoznaliśmy się z metodami z zakresu prowadzenia ekoturystyki w oparciu o zasoby leśne oraz tematyką promocji drewna, między innymi poprzez prezentacje dzieł sztuki inspirowanych naturą. Dzięki szkoleniu zdobyliśmy również wiedzę na temat prowadzenia gospodarki leśnej w kontekście możliwości pozyskiwania kory dębu korkowego. Zapoznaliśmy się również z różnicami w prowadzeniu gospodarki leśnej na terenach prywatnych i państwowych. Mieliśmy okazję obserwacji metod prowadzenia gospodarki w lesie prywatnym z uwzględnieniem priorytetu zwiększania bioróżnorodności w oparciu o finansowanie z funduszy publicznych.

Ciekawym doświadczeniem było zapoznanie się z innowacyjnym tematem, dotyczącym wykorzystywania przestrzeni leśnej, jako miejsca pomocnego w przywracaniu osób niepracujących do aktywności w sferze życia zawodowego.

Zrównoważony rozwój to konsekwencja przemyślanych działań. Trwałość lasu przyczynia się do osiągnięcia licznych celów na wielu płaszczyznach jednocześnie.

Docelowo w ramach projektu powstanie skrypt, w którym wiedza zdobyta w trakcie trwania projektu zostanie opisana. Opracowanie to będzie cennym źródłem wiedzy w zakresie edukacji w zrównoważonym rozwoju, jak i zbiorem metod mówiących o prowadzeniu gospodarki leśnej zarówno dla edukatorów leśnych, kadry nauczycielskiej technikum leśnego, jak i naszych zagranicznych Partnerów projektu Erasmus+.

Konfrontacja metod stosowanych wśród Partnerów pozwoli na doskonalenie ich z korzyścią dla przyszłych odbiorców.

Zebrane zostaną wspólne doświadczenia, które dzięki uczestnictwu w Projekcie będą mogły wpłynąć na poprawę jakości kształcenia zawodowego.