Lista aktualności Lista aktualności

15 lat Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”

26 października w Nadleśnictwie Maskulińskie miało miejsce posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie” w trakcie którego świętowaliśmy Jubileusz 15-lecia powołania Leśnego Kompleksu Promocyjnego.

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie" został utworzony w październiku 2002 r. W jego skład weszły dwa nadleśnictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Białegostoku: Maskulińskie i Pisz oraz trzy nadleśnictwa z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Olsztyna: Spychowo, Strzałowo i jeden obręb leśny Nadleśnictwa Mrągowo.

Leśne Kompleksy Promocyjne to obszary leśne o szczególnym znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Zostały utworzone w celu promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w gospodarowaniu tymi zasobami.

Obszar Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" jest jednym z najcenniejszych pod względem różnorodności biologicznej i kulturowej obszarów  północno-wschodniej Polski. Cechuje go mozaikowaty układ gleb i siedlisk  oraz bogactwo świata roślin i zwierząt. Ponadto obfituje w liczne jeziora, tereny podmokłe i  duże kompleksy leśne.

Na terenie „Lasów Mazurskich" występują rośliny rzadkie i chronione, m.in. chamedafne północna, wierzba borówkolistna, sasanka otwarta, brzoza niska, cis pospolity, storczyki i wiele innych. W świecie fauny oprócz dużych ssaków tj. łosia, jelenia, sarny, dzika, w lasach żyją, lisy, jenoty, borsuki, wilki i gatunek przywrócony Puszczy Piskiej - ryś.

Jubileuszowe spotkanie to doskonała okazja do podsumowania dotychczasowej działalności, wyciągnięcia wniosków i zaplanowania kolejnych kroków, które nakreślą dalsze perspektywy i wyznaczą kierunki działania Leśnego Kompleksu Promocyjnego.

Jednym z działań podjętych w ramach LKP „Lasy Mazurskie” był i jest Projekt Małej Retencji Nizinnej, który z wielkim zaangażowaniem i wysiłkiem wdrożyły Nadleśnictwa: Maskulińskie, Strzałowo, Spychowo i Mrągowo. Podniesienie poziomu wód gruntowych pozwoliło na odtworzenie siedlisk podmokłych i bagiennych. Ponownie pojawiły się zwierzęta i rośliny związane z ekosystemami wodno- bagiennymi. Wzmocniły się drzewostany sąsiadujące z terenami objętymi małą retencją, a wszystko to jest efektem skomplikowanej pracy, jaką wykonali leśnicy, pracownicy nadleśnictw. Najważniejszym efektem Małej Retencji jest spowolnienie spływu oraz magazynowanie znacznych ilości, jakże potrzebnej w każdym ekosystemie wody.

Promocja i edukacja leśna to równie istotne zagadnienia bezpośrednio związane z Leśnym Kompleksem Promocyjnym. Na tym polu wykonanych zostało również bardzo wiele. Wydawnictwa promocyjne, foldery edukacyjne, materiały dydaktyczne i rzesze odwiedzających nas dzieci i dorosłych. To także efekt zaangażowania leśników, którzy wiedzą jak  istotne jest przekazywanie rzetelnych informacji dotyczących zasobów przyrodniczych, które od pokoleń służą ludzkości.

Omówiony został również temat działań podejmowanych przez leśników w Puszczy Białowieskiej. Rada Naukowo-Społeczna LKP „Lasy Mazurskie” wysoko oceniła zaangażowanie oraz determinację Lasów Państwowych, których działalność ma na celu, z jednej strony ochronę cennych siedlisk i gatunków, a z drugiej zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów w Puszczy Białowieskiej.

Rada Naukowo- Społeczna doceniając dotychczasowe działania postanowiła uhonorować w ramach jubileuszowego spotkania tych pracowników, którzy wykazali szczególne zaangażowanie w działalność LKP „Lasy Mazurskie”. Wręczone zostały okolicznościowe statuetki oraz Listy Gratulacyjne członkom Rady Naukowo- Społecznej, pracownikom Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku i Olsztynie oraz pracownikom Nadleśnictw wchodzących w skład LKP „Lasy Mazurskie”.