Lista aktualności Lista aktualności

Komunikat

W związku ze stwierdzeniem na terenie kraju pojedynczych przypadków ptasiej grypy wśród dziko żyjących ptaków oraz pojawieniem się nowych ognisk tej choroby wykrytej u drobiu również na terenie całej Polski, przekazujemy apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku, aby informować o przypadkach znalezienia padłych ptaków, a w szczególności następujących gatunków:

ptaków drapieżnych, mew, gęsi i kaczek dziko żyjących, łabędzi, masowych upadków krukowatych i wróblowatych.

Wirus ptasiej grypy  może powodować dużą śmiertelność wśród hodowlanego drobiu. Skutkuje to w dalszej kolejności konsekwencjami również natury ekonomicznej.

Istotne zatem jest wspólne działanie i informowanie o zlokalizowanych przypadkach padłych ptaków, co umożliwi między innymi wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych, które pozwolą zapoznać się ze stopniem zmienności genetycznej wirusa.

Poniżej umieszczamy telefon kontaktowy do właściwego terytorialnie organu:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Piszu: 87 423 27 53