Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowa Konferencja Lasów Modelowych

Przedstawiciele Nadleśnictwa Maskulińskie w dniach 12-13 marca br. wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Lasów Modelowych w Obornikach pn. " Społeczne, przyrodnicze i naukowe aspekty Lasu Modelowego w Obornikach - dotychczasowe doświadczenia i wnioski".

Pierwszy dzień konferencji obfitował w wiele cennych wykładów, wystąpień i rozmów dotyczących zarówno samej idei Lasu Modelowego jak i konkretnych działań w związku z utworzeniem powyższego obszaru. Drugi dzień był dniem terenowym, podczas którego uczestnicy mieli możliwość oceny tego co zostało zrealizowane w ramach wielkiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Czym jest LAS MODELOWY?

Pojęcie wywodzi się z Kanady, z początku lat 90-tych. Jest to pewien obszar,  którego istotnym elementem są zasoby naturalne. Decyzje i działania podejmowane na tym terenie są konsultowane i uzgadniane między różnymi podmiotami i osobami. To pewnego rodzaju forma dobrowolnego partnerstwa pomiędzy organizacjami, instytucjami i obywatelami, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu danego regionu. Chcą współdecydować.

W przypadku Lasów Modelowych to współdecydowanie dotyczy właśnie zasobów naturalnych – jednego z największych skarbów, jaki mamy wokół nas.

 

Las Modelowy to wspólny proces zróżnicowanego partnerstwa, jednostek i grup w celu osiągnięcia wspólnej wizji zrównoważonego rozwoju na jednym obszarze.

 

Las modelowy to nie tylko LAS, to w pełni funkcjonalny krajobraz z lasami, gospodarstwami rolnymi, obszarami chronionymi, miasteczkami i wsiami.