Lista aktualności Lista aktualności

Międzynarodowy Dzień Lasów obchodziliśmy w Genewie

Lasy Państwowe wzięły udział w Międzynarodowym Dniu Lasów w Genewie, którego hasło przewodnie brzmiało „Naucz się kochać lasy!”. Podczas obchodów nie mogło zabraknąć edukatorów leśnych. Specjalne stoisko edukacyjne Lasów Państwowych w genewskim Pałacu Narodów przygotowały Nadleśnictwa Maskulińskie, Stare Jabłonki oraz Spychowo.

Pracownicy z wyżej wymienionych nadleśnictw w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów przygotowali warsztaty ukazujące surowe piękno lasu. W genewskim Pałacu Narodów  pierwszego dnia wiosny „wyrósł” piękny las, a z dębowych krążków, przeróżnych patyków i kory powstawały ozdoby, jakie swoją prostotą zachwyciły naszych gości. Z kolei wykonanie miniaturowego lasu w słoiku pomogło wszystkim uzmysłowić sobie, jak skomplikowanym zagadnieniem jest złożoność ekosystemu leśnego. Odbiór naszych warsztatów przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Proste metody i materiały, wykorzystane podczas spotkania utwierdziły nas w przekonaniu, że człowiek instynktownie szuka kontaktu z naturą i szanuje jej zasoby. To zaś w połączeniu z pogłębianiem wiedzy o roli i znaczeniu lasów wpływa na rozbudzenie w społeczności całego świata świadomości znaczenia lasów dla człowieka. Zrównoważony rozwój to zrównoważone działanie. W konsekwencji jedno pociąga za sobą drugie. Trwałość lasu przyczynia się do osiągnięcia wielu celów na wielu płaszczyznach jednocześnie. Dlatego tak ważne jest inwestowanie sił i środków w edukację leśną społeczeństwa, gdyż to pomaga zmienić świat na lepsze.

W przygotowanie polskiego stoiska było także zaangażowane Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, które promowało projekt „Zdrowa żywność z polskich lasów”. Goście polskich leśników zostali zaproszeni na poczęstunek złożony z darów lasu - dziczyzny, owoców leśnych i miodów.

Obchody MDL zostały połączone z Regionalnym Forum Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych, w którym wziął udział Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych

 

Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci na arenie międzynarodowej. Każdy uczestnik zabrał ze sobą kawałek lasu oraz wiedzy o naszym kraju. Doświadczenie to utwierdza nas w przekonaniu o sile edukacji leśnej i jej ogromnym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju.

Dziękujemy!