Lista aktualności Lista aktualności

NA PLACU ŚW. PIOTRA W WATYKANIE ROZBŁYSŁA BOŻONARODZENIOWA CHOINKA Z LASÓW PAŃSTWOWYCH

Liczna delegacja leśników z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Olsztynie i Warszawie, a także z Dyrekcji Generalnej LP wzięła udział w uroczystym zapaleniu lampek na choince na Placu św. Piotra w Watykanie. Choinka – dar Lasów Państwowych - została przywieziona z Nadleśnictwa Gołdap (RDLP w Białymstoku), jako bożonarodzeniowa dekoracja Stolicy Apostolskiej.

Podczas uroczystości miała również miejsce prywatna audiencja delegacji leśników z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wzięły w niej udział także dzieci - pacjenci włoskich szpitali onkologicznych, które w tym roku przygotowywały ozdoby na choinkę. Podczas audiencji z okazji inauguracji szopki bożonarodzeniowej i choinki na Placu św. Piotra w Watykanie, papież zwrócił się m.in. do polskich leśników następującymi słowami: „…Pozdrawiam arcybiskupa Warmii i biskupa Ełku w Polsce, skąd pochodzi choinka, wraz z Białostocką Dyrekcją Lasów Państwowych. Pozdrawiam również dzieci leczone na oddziałach onkologicznych kilku szpitali włoskich oraz przybyłe z obszarów dotkniętych trzęsieniem ziemi w środkowych Włoszech, które – koordynowane przez Fundację „Hrabiny Lene Hun” – wykonały dekoracje….”

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku Andrzej Józef Nowak przekazując do Watykanu choinkę przesłał również list do Ojca Świętego, w którym napisał m.in.:

„Wielebny Ojcze Święty

Czuje się zaszczycony i jest mi niezmiernie miło, że w bieżącym roku na Placu Świętego Piotra w Watykanie stanęły choinki z Polski, w tym jedna wspaniała 25 metrowa.  Cieszę się bardzo, że choinki te będą bożonarodzeniową dekoracją Stolicy Apostolskiej.

Przepiękna choinka bożonarodzeniowa, która w tym roku ozdabia plac przed Bazyliką św. Piotra w Watykanie pochodzi z terenu diecezji ełckiej, z urokliwych polskich lasów Puszczy Rominckiej. Pozostałe choinki zostały przygotowane w drugim, bogatym w dary przyrody kompleksie leśnym - w Puszczy Piskiej. Autorami tej inicjatywy są arcybiskupi i biskupi metropolii warmińskiej i białostockiej oraz Polscy leśnicy. Zanim choinki przybyły na Plac Św. Piotra w Watykanie odbyły długą drogę przez część Europy, wyjeżdżając z Nadleśnictwa Gołdap i Nadleśnictwa Maskulińskie w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Pamiętam, że inicjatywę stawiania choinek na Placu Świętego Piotra w Watykanie zapoczątkował św. Jan Paweł II w 1982 roku. Choinka z Puszczy Rominckiej jest drugim takim darem z Polski. W 1997 r. na Placu Świętego Piotra w Watykanie stanęło drzewko bożonarodzeniowe, jako dar polskich Górali.”

Oprócz przepięknej, wielkiej choinki z Nadleśnictwa Gołdap, w Watykanie udekorowane już świerki z Puszczy Piskiej ozdabiały Bazylikę Plac Świętego piotra.

W trakcie audiencji papież Franciszek poświęcił nasiona świerka pospolitego zebrane z żywych drzew w Puszczy Białowieskiej i przywiezione do Watykanu przez tamtejszych leśników. Z poświeconych przez papieża nasion wyrosną świerki, z których leśnicy odnowią Puszczę Białowieską.

Wśród delegacji leśników znalazł się m.in. zespół sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Maskulińskie „Galindowe Rogi”, który razem z trzema sygnalistami z RDLP w Olsztynie uatrakcyjniał czas oczekiwania na papieża w trakcie audiencji, a podczas święcenia nasion i spotkania Ojca Świętego z dyrektorami regionalnych dyrekcji, odegrał uroczysty sygnał. Występy polskich leśników-sygnalistów wzbudzał powszechny aplauz zgromadzonej publiczności.

W godzinach popołudniowych, wokół choinki na Placu św. Piotra w Watykanie, zgromadziły się tysiące pielgrzymów i turystów czekających na moment uroczystego zapalenia lampek. W specjalnie wydzielonej strefie usiadły dzieci, goście specjalni, polscy leśnicy, a także pielgrzymi w tym z diecezji ełckiej. Tu również zespół sygnalistów „Galinodwe Rogi” i pozostali sygnaliści dali koncert utworów myśliwskich. Po przemówieniach dostojników kościelnych i części artystycznej, udekorowany ozdobami świerk pospolity przywieziony z polskich lasów, rozbłysł  kolorowymi lampkami. Po tym wydarzeniu, wśród licznie zgromadzonych turystów i pielgrzymów wokół choinki i na Placu św. Piotra, leśnicy rozdawali materiały promocyjne o polskich Lasach Państwowych, opowiadając o idei postawienia bożonarodzeniowej choinki w tym szczególnym miejscu.

Podczas pobytu w Rzymie i Watykanie delegacje leśników z trzech regionalnych dyrekcji LP złożyły również wieńce na cmentarzu żołnierzy polskich na Monte Cassino, oddając hołd polskim bohaterom walczącym za wolność ojczyzny na frontach II wojny światowej.