Lista aktualności Lista aktualności

Największy kot polskich Lasów

Ryś euroazjatycki (Lynx lynx) to największy kot w Europie. Zasiedla duże kompleksy leśne ze znacznym udziałem gęstego podszytu m.in. Puszczę Piską.

Występowanie

W Polsce występują dwie populacje rysia: karpacka i bałtycka. Populacja bałtycka, zwana nizinną, zamieszkuje m.in. Puszczę Białowieską, Augustowską oraz Pojezierze Mazurskie. Osobniki zasiedlające nasze tereny mają w większości płowe, słabe cętkowanie, które widać zazwyczaj na nogach i bokach ciała rysi. Mają do 70 cm wysokości, a ich uszy zakończone są pędzelkami czarnych włosków. Samce są z reguły większe od samic.

Tryb życia

Rysie prowadzą bardzo skryty tryb życia. Samce i samice rysia żyją oddzielnie, spotykają się tylko w okresie rui. Ich terytorium jest bardzo duże i wynosi ok. 150 km2. Ruja trwa od stycznia do marca. Kocięta rodzą się około połowy maja, w dobrze ukrytych miejscach, np. w gęstych młodnikach czy pod wykrotami. Samice rodzą 1-3 kocięta w miocie. Od sierpnia młode towarzyszą matce w wędrówkach, a potem również w polowaniach. Opuszczają matkę w wieku ok. 9–11 miesięcy. Samodzielne, młode osobniki migrują nawet 100 km od miejsca narodzin. Część młodych osiedla się na stałe w sąsiedztwie terytorium matki.

Pokarm rysi to wyłącznie mięso, głównie sarny i łań jelenia. Poza tym polują również na mniejsze ssaki np. zające.

Rola Rysi w ekosystemie

Rysie są bardzo ważną częścią lasu. Ich obecność ma duży wpływ na regulację populacji jeleniowatych, a co za tym idzie na ograniczanie szkód w uprawach leśnych powodowanych przez jeleniowate.

Reintrodukcja „Born to be free”

Ryś nizinny to skrajnie nieliczny gatunek w Polsce. Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie prowadzony jest program reintrodukcji rysia metodą „Born to be free”. W ramach tej metody wypuszczono do przyrody co najmniej 20 młodych osobników.

Zagrożenia

W środowisku, ryś nie ma wrogów naturalnych, dlatego jego największym wrogiem jest człowiek. Duży problem stanowi kłusownictwo. Rysie często wpadają we wnyki zastawiane na jeleniowate lub padają bezpośrednią ofiarą kłusowników. Również rozwinięta infrastruktura drogowa stanowi dla nich niebezpieczeństwo.