Lista aktualności Lista aktualności

Pół wieku istnietnia Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

22 września 2023 roku Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie obchodził okrągłą rocznicę 50 lat istnienia.

Jubileusz pół wieku istnienia szkoły w Rucianem-Nidzie to nie tylko moment świętowania to także chwila refleksji nad przeszłością i przyszłością. To dowód na to, że edukacja ma ogromne znaczenie i że miejsce, które w ciągu pięćdziesięciu lat przekształciło się w centrum wiedzy i kształcenia, nadal ma wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Z tej okazji pracownicy Nadleśnictwa będący również absolwentami technikum stworzyli wyjątkową i unikatową rzeźbę – znak rozpoznawczy szkoły – trzy uśmiechnięte choinki, które będą inspiracją do dalszego rozwoju placówki dydaktycznej. Rzeźbę można oglądać przed głównym wejściem do budynku szkoły.

Trochę historii…

Historia szkoły sięga 1965 r. gdy Jan Krajecki, Dyrektor Zakładów Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Rucianem-Nidzie wystąpił do Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z prośbą o utworzenie szkoły, która kształciłaby techników dla potrzeb przemysłu drzewnego. W pierwszej połowie 1969 r. Departament Inwestycji i Techniki oraz Departament Kadr i Szkolenia Zawodowego przy Ministerstwie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego podjął decyzję o budowie Technikum Drzewnego w Rucianem-Nidzie. Dokumentację projektowo-kosztorysową oraz projekt techniczny obiektów szkolnych opracowało Biuro Urządzania Lasu i Projektów Leśnictwa Następnie ministerstwo zleciło Zakładom Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Rucianem-Nidzie pełnienie funkcji inwestora zastępczego budowy. Wstępnie przeprowadzono rozmowy z dyrekcją Piskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego odnośnie przyjęcia do realizacji inwestycji na lata 1971-1973. Po wielu przygotowaniach, podpisano umowę pomiędzy ZPPiW jako inwestorem i PBD jako generalnym wykonawcą, na budowę szkoły. Do pełnienia nadzoru budowlanego powołano Olsztyńską Dyrekcję Inwestycji Miejskich. W latach 1971-1972 rozpoczęto budowę internatu, szkoły oraz bloku nauczyciela. PBD, mimo drobnych usterek i późniejszych poprawek, ukończyło prace na czas. Cały obiekt obejmował 6.50 ha powierzchni. Na terenie szkoły powstały też warsztaty i budynek gospodarczy. Dalsze prace wiązały się z wyposażeniem nowych obiektów. Całością prac zakończenia inwestycji i zagospodarowania terenu kierował inż. Henryk Góra - dyrektor, mgr inż. Aleksander Bogucki - wicedyrektor oraz mgr inż. Zbigniew Ostrowski - kierownik internatu.

29 maja 1973 r. - Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wydało zarządzenie w sprawie utworzenia Technikum Przemysłu Drzewnego w Rucianem-Nidzie. 15 czerwca utworzone zostało Technikum Przemysłu Drzewnego o dwóch specjalnościach: tartacznictwo i wyroby drzewne oraz technologie tworzyw drzewnych Zajęcia praktyczne miały odbywać się w Zakładach Płyt Pilśniowych i Wiórowych oraz w Tartaku w Rucianem-Nidzie. Z dniem 3 września 1973 r. rozpoczęto naukę.

1980 - Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego tworzy Technikum Leśne.

1985 - szkołę opuszczają pierwsi absolwenci technikum leśnego.

27.01.1987 - nasz zespół zmienia nazwę na Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Rucianem-Nidzie.

1990 - finansowanie działalności szkół leśnych przejmuje Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

1999 - przekazanie naszego zespołu przez Kuratorium do prowadzenia przez Powiat Piski.

2004 - nadanie zespołowi imienia Unii Europejskiej.