Lista aktualności Lista aktualności

Prezentacja Ścieżki Sensorycznej

W ramach współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych w ramach działań edukacyjno-promocyjnych powstała Mobilna Ścieżka Sensoryczna "Leśny Zmysł".

Oficjalne zaprezentowanie ścieżki podczas uroczystości z okazji Dnia Dziecka w Przedszkolu Miejskim „Zielona Kraina” w Rucianem-Nida idealnie wpisuję się w koncepcję dydaktyczną placówki i wartości edukacyjne i promocyjne Nadleśnictwa Maskulińskie.

Spotkanie rozpoczęło się od prelekcji na temat pracy leśnika, znaczenia lasu, jego funkcji, omówienia zasad korzystania z  lasu oraz korzyści płynących z przebywania w lesie, w tym możliwości sensorycznych. Po krótkim wykładzie przedszkolaki przeszły się wielokrotnie po ścieżce sensorycznej.

Należy podkreślić, że zabawy sensoryczne to nie tylko rozrywka, to inwestowanie w rozwój zmysłów dotyku, wzroku, układu nerwowego, motoryki dziecka. Dzięki takim zabawom dostarczamy dziecku różnorodnych bodźców i poszerzamy świat jego doznań. Pociecha uczy się w ten sposób korzystać świadomie ze swoich zmysłów.

Przedszkole „Zielona Kraina” to miejsce gdzie dzieci wychowywane są w zgodzie z naturą i jej cyklicznością. Zdobywają umiejętności i wiedzę w oparciu o poszanowanie otaczającego środowiska przyrodniczego, kulturowego i historycznego. Przedszkole „Zielona Kraina” charakteryzuje się chęcią poznania lasu, przyrody i szeroko pojętej natury, dzięki czemu uczniowie doznają wyjątkowej stymulacji i doświadczają naturalnej nauki nieodłącznie wpisanej w ich rozwój.

Dzięki realizacji wydarzenia, a także dalszego kontynowania pracy w oparciu o mobilną ścieżkę sensoryczną „Leśny Zmysł”, możliwe będzie podkreślenie jak istotny wpływ na dzieci ma kontakt z naturą, a także rozwój i wspomożenie dzieci w zakresie:

  • promowania zdrowego trybu życia, kreatywności, wyobraźni;
  • poznania otaczającego świata wszystkimi zmysłami;
  • rozwoju i szacunku  do środowiska naturalnego, wrażliwości na bodźce zewnętrzne;
  • holistyczne (całościowe) podejście do rozwoju dziecka;
  • rozwijanie u dzieci kompetencji i umiejętności przez zmysłowe doświadczenia;
  • traktowanie dziecka jak naturalnego odkrywcy i naśladowcy.

Głównym ideą stworzenia mobilnej ścieżki sensorycznej jest promocja społecznej funkcji lasu wśród najmłodszych uczestników spotkań, przede wszystkim przez wykorzystanie zmysłów dotyku i zapachu. Praca z mobilną ścieżką sensoryczną może ewoluować zgodnie z potrzebami i być dostosowana zarówno do dzieci jak i osób dorosłych. 

Kolejnym miejscem gdzie dzieci będą mogły skorzystać z naszej ścieżki będzie Dzień Bociana Białego w Mazurski Park Krajobrazowy już 7 czerwca oraz 9 czerwca podczas Pikniku „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” na Wierzbie.

Zapraszamy Serdecznie!

Dziękujemy dla Przedszkola Miejskiego i grupy „Misie" za mile spędzony Dzień Dziecka! heart