Lista aktualności Lista aktualności

Ratowniczy oprysk lasów

W najbliższych dniach w okresie od 22 maja do 10 czerwca 2019 r na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie planowane jest wykonanie zabiegu ratowniczego lasu. Zabieg ten ma na celu zwalczenie brudnicy mniszki, której masowe występowanie na terenie Puszczy Piskiej obserwuje się od kilku lat.

Działaniem ratowniczym będą objęte wybrane, najbardziej zagrożone powierzchnie w leśnictwach: Zaroślak, Turośl oraz Leśny Fort.

Zabiegi ratownicze są ostatecznością, a ich celem jest ratowanie borów sosnowych przed gradacją brudnicy mniszki, która może doprowadzić do śmierci drzew na znacznej powierzchni lasów. Liczebność tego owada jest monitorowana m. in. przez opaski lepowe. Pozwalają one określić liczebność gąsienic oraz termin ich wylęgu i zakończenia wędrówki
w korony drzew. Gąsienice wędrują po pniu w górę drzewa. Po dotarciu w korony, zjadają igły, co doprowadza do osłabienia drzewa i narażenia na zasiedlenie przez kolejne owady (np. korniki).

W przeszłości w Puszczy Piskiej, miało miejsce masowe występowanie tego motyla. Straty spowodowane gradacją w 1853 objęły 400 tys. ha na terenie Warmii i Mazur.

 Należy podkreślić, że preparat użyty do tego celu jest najskuteczniejszym
i praktycznie nieszkodliwym dla innych organizmów preparatem biologicznym. Zastosowany środek zawiera bakterię, która działa na układ pokarmowy gąsienic i jest on całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Do oprysku używany będzie profesjonalny środek Foray 76B dopuszczony do stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest on mikrobiologicznym środkiem owadobójczym przeznaczonym do profesjonalnego zastosowania w ochronie drzew iglastych i liściastych przed larwami owadów zjadających liście. Na roślinie działa powierzchniowo, to znaczy nie wnika w tkanki roślin.

Pomimo, że Foray 76B jest wysoce selektywny, nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt, nie obowiązuje też okres karencji po zabiegu, to w swoim składzie posiada on substancje mogące powodować wystąpienie reakcji alergicznej u niektórych uczulonych osób. Dlatego też, w czasie zabiegu ratowniczego obowiązuje zakaz wstępu do objętego zabiegiem lasu,
aż do całkowitego wyschnięcia preparatu na powierzchni roślin. O zakazie wstępu do lasu informować będą tablice ustawione przy drogach dojazdowych. Dodatkowo nad bezpieczeństwem czuwać będzie Straż Leśna.  

Mimo, że preparat jest nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt, pszczół i organizmów wodnych, to jednak zalecamy, aby pszczelarze posiadający pasieki w promieniu 3 km od miejsca zabiegu (Karwica, Krzyże, Ciesina, Hejdyk, Turośl), zamknęli pszczoły w dniach zabiegu w godzinach wieczornych (od 18.00 do zachodu słońca) i porannych (od wschodu słońca do godz. 8.00)

Przepraszamy za ewentualne utrudnienia i ograniczenia. Pragniemy jednak jeszcze raz podkreślić, że przeprowadzony zabieg ma charakter ratowniczy, a jego wykonanie pozwoli uratować zagrożone fragmenty lasów Puszczy Piskiej.

Materiały do pobrania