Asset Publisher Asset Publisher

21 marca - Międzynarodowy Dzień Lasów

„Odbudowa lasów: droga do odnowy i dobrego samopoczucia” to hasło przyświecające tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów. Znając zależności, jakie w przyrodzie mają miejsce, możemy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju cieszyć się pięknymi lasami, które jednocześnie dostarczają nam drewna i są skarbnicą różnorodności biologicznej.

Bioróżnorodność = siła

Las jest miejscem życia wielu organizmów, od tych najdrobniejszych przyczyniających się do procesu rozkładu liści bądź drewna, po te największe, jak łoś, jeleń czy żubr. Dostarcza nam drewna i wielu innych produktów - lubimy chodzić na grzyby czy zbierać jagody. Spacerujemy po lesie, aby „naładować swoje akumulatory”, uspokajają nas jego zapachy i dźwięki.

Żeby to wszystko mogło współgrać, ekosystem ten musi być silny. Im większa liczba gatunków drzew, zwierząt, grzybów, porostów…tym cały układ jest silniejszy, a dzięki temu zdecydowanie stabilniejszy, to natomiast powoduje zwiększenie odporności ekosystemu leśnego.

Jak zatem możemy pomóc...?

Leśnicy wspomagają proces gromadzenia się wody w lesie. W latach 2009-2013 na terenie Nadleśnictwa zrealizowano przedsięwzięcie, którego efektem jest zwiększenie jej zasobów na terenach leśnych.

Wielka „Mała Retencja Nizinna”

Progi, zastawki, zbiorniki wodne, przepusty… ponad 300 takich obiektów powstało na terenie naszego nadleśnictwa. „Budowle” te usytuowane zostały tam, gdzie w odległej przeszłości odbyły się prace melioracyjne.  Zaprojektowane zostały w taki sposób, aby gromadząca się pod ich wpływem ilość wody odpowiadała tej, jaka naturalnie pojawia się w lesie w okresie wiosennym. Zależało nam, aby las w tych miejscach na powrót zaczął gromadzić wodę. Takie działanie znacząco wpływa wzrost bioróżnorodności, co w prostej mierze przekłada się na wzmocnienie odporności drzewostanu jak i całego ekosystemu leśnego.

Efekt?

Dzięki oddziaływaniu obiektów Małej Retencji Nizinnej, fragmenty lasu, dla których prawidłowego funkcjonowania najważniejsze jest utrzymanie odpowiedniego uwilgotnienia, „dostały wodę”. Mowa tu  o siedliskach leśnych takich jak między innymi olsy, łęgi, sosnowe bory bagienne, borealne świerczyny bagienne…

Powstanie nowych mikrosiedlisk pociągnęło za sobą pojawienie się różnorodnych gatunków roślin i zwierząt, które do swojego funkcjonowania potrzebują zwiększonej ilości wody. Szereg roślin, korzystających z terenów podmokłych, ptactwo wodno-błotne, płazy, ważki…jak i bobry, których działalność w lasach sprzyja tworzeniu korzystnych dla środowiska zmian, zyskały bardziej dogodne środowisko do życia.

Stosując powyższe zasady Nadleśnictwo zapewnienia trwałość ekosystemów leśnych, z jednoczesnym zachowaniem dostępności wszystkich funkcji lasu. Gospodarka prowadzona jest w sposób nie zakłócający funkcjonowania środowiska, zapewniając społeczeństwu możliwość obcowania z naturą, przy jedoczesnym pozyskiwaniu odpowiedniej jakości surowca drzewnego. A to wszystko z korzyścią dla środowiska przyrodniczego jak i nas samych.