Asset Publisher Asset Publisher

Informacja w sprawie pamiątkowej tablicy sosny K.I. Gałczyńskiego

Odnosząc się do informacji, które pojawiły się na Profilu Facebook "Leśniczówka Pranie", chcemy przede wszystkim podkreślić, że kamień oraz pamiątkowa tablica powstały z inicjatywy leśników, przy drodze leśnej, ok. 2 km od Muzeum.

Kamień oraz tablica symbolizują konkretne drzewo - sosnę - pod którą w przeszłości lubił przebywać K.I. Gałczyński. Sosna uschła na początku lat 80-tych XX wieku i ze względów bezpieczeństwa została w tamtych latach usunięta.  Na przestrzeni lat krajobraz wielokrotnie ulegał zmianie.

 

Na prezentowanym na zdjęciu terenie prowadzone są prace gospodarcze, zgodne z aktualnym Planem Urządzania Lasu, zatwierdzonym na lata 2015-2024 przez ówczesnego Ministra Środowiska. 

W ramach prowadzonych prac, leśnicy posadzą nowe drzewa. Ponad 40 arów powierzchni zajmować będzie dąb, uzupełniony o brzozę oraz świerk. Urozmaicony skład gatunkowy wpłynie pozytywnie na bioróżnorodność ekosystemu leśnego, co wzmocni powstający drzewostan. Wspomniane dęby będą otaczać pamiątkowy kamień, przy którym dodatkowo zostaną ustawione ławeczki dla turystów.