Asset Publisher Asset Publisher

Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego

Wyniki badań Instytutu Badawczego Leśnictwa w ramach „Inwentaryzacji dziedzictwa kulturowego” ukazały się na łamach międzynarodowego czasopisma naukowego „Remote Sensing”.

Pracom naukowym przyświecała idea dbania zarówno o dziedzictwo kulturowe jak i stan środowiska.

Badaniami objęto teren ponad 2000 oddziałów z obszaru Puszczy Białowieskiej, w tym blisko 400 oddziałów należących do Białowieskiego Parku Narodowego.

Wykazano na podstawie przeprowadzonych badań prowadzonych przez Zespół IBL we współpracy z archeologiem ponad 20 000 potencjalnych obiektów archeologicznych.

Kolejno w ramach badań terenowych przeprowadzonych na obszarze około 190 km² zweryfikowano niemalże  4000 miejsc. Aż 88,2% obiektów okazało się pochodzenia antropogenicznego.

Jak podają autorzy: „dokonano rozpoznania licznych obiektów, o własnej rzeźbie (mikrorzeźbie) krajobrazowej (częściowo weryfikowanych w terenie w 2016 r.), które wstępnie należy podzielić na kilka wyraźnych grup: tzw. Obiekty liniowe – domniemane pozostałości dawnych systemów gospodarczych (pól); pozostałości obiektów mieszkalno-obronnych (grodziska ?); cmentarzyska / kurhany (kopce ziemne o niezdefiniowanej funkcji – domniemane kurhany); pozostałości osadnictwa historycznego i pradziejowego; ślady konfliktów zbrojnych

( źródło: Opracowanie: K. Stereńczak, R. Zapłata, J. Wójcik https://www.ibles.pl/badania/puszcza-bialowieska-dziedzictwo-kulturowe/inwentaryzacja-dziedzictwa-kulturowego).

Powyższe wyniki badań jednoznacznie ukazują, że Puszcza Białowieska oprócz wspaniałych walorów przyrodniczych skrywa w sobie wyjątkowe dziedzictwo kulturowe, co udowadnia, że teren ten już przed wiekami był użytkowany przez człowieka.

Gratulujemy całemu Zespołowi i życzymy kolejnych sukcesów!