Asset Publisher Asset Publisher

Kilka słów o hodowli lasu

Sadzenie lasu, jego pielęgnacja, czyli koszenie chwastów na uprawie leśnej, przerzedzanie już starszego lasu (dzięki temu mamy drewno, papier, opał) jak i wycięcie dojrzałych drzew (znowu zyskujemy drewno) - wszystko to są elementy hodowli lasu.

To obszerne sformułowanie, które zawiera w sobie wiele różnych działań. A wszystkie „podyktowane” są prawami natury. Prace te wykonujemy mając na względzie wymagania drzew co do ilości światła im potrzebnego, warunków glebowych, odporności na mróz, wiatr i inne uwarunkowania.

Skład nowego lasu powstaje w wyniku wnikliwej analizy i przemyślanej koncepcji.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac leśnik musi zaplanować w najdrobniejszym szczególe przyszły las. Każdy cenny fragment siedliska to szansa na posadzenie i rozwój większej liczby gatunków. Im bardziej różnorodnie - tym stabilniejszy las - odporniejszy na czynniki biotyczne i abiotyczne.

Wycięcie fragmentu lasu i posadzenie w jego miejsce nowego to cykl odnowienia lasu.

Na przykład sosna czy brzoza, wymagają do swojego optymalnego wzrostu dużej ilości światła i nie przeszkadza im gleba uboższa w składniki pokarmowe i wodę. Dla takich drzew niezbędna jest otwarta przestrzeń, która stwarza nowemu pokoleniu korzystne warunki rozwoju, dużo światła i jak najmniejszą konkurencję ze strony innych roślin. Innym gatunkom, które zacienienie tolerują (dąb, lipa, klon) lub go wymagają (np. jodła) konieczne jest zapewnienie osłony. Korzystne środowisko lasu kształtujemy przez odpowiedni, przemyślany i zaplanowany sposób użytkowania dojrzałego drzewostanu. Na żyznych siedliskach wycinane są małe powierzchnie zwane gniazdami. Tam sadzimy między innymi dęby, klony graby i wiązy. Las wokół tworzy osłonę przed nadmiernym słońcem, mrozem i wiatrem. Natomiast po usamodzielnieniu się młodego pokolenia lasu nadchodzi czas jego dynamicznego rozwoju, kiedy drzewa potrzebują co raz więcej światła i przestrzeni. Tym sposobem, uwzględniającym wymagania ekologiczne, powstaje las wielopiętrowy, złożony z wielu gatunków.

Wymaga to ogromnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. To dzięki takim działaniom możemy osiągnąć cel wielofunkcyjnej gospodarki leśnej czyli zachowanie lasu spełniającego trzy równoważne funkcje: ochronne, gospodarcze i społeczne.