Asset Publisher Asset Publisher

Światowy Dzień Mokradeł

„Mokradła i woda” – takie hasło przyświeca obchodzonemu dziś Światowemu Dniu Mokradeł.

Woda w lesie? Temat rzeka…

Roślinność, ściółka, gleba – niemalże wszystko w lesie magazynuje jak gąbka ogromne ilości wody. Tworzy to mikroklimat, sprawia, że wzrasta bioróżnorodności, a to przekłada się na wzmocnienie odporności lasu. W latach 2009-2013 na terenie Nadleśnictwa zrealizowano przedsięwzięcie którego efektem jest zwiększenie zasobów wody w lesie.

Wielka „Mała Retencja Nizinna”

Wiemy o tym i pomagamy w procesie gromadzenia wody w lesie. Na terenie naszego nadleśnictwa zrealizowany został projekt „Mała Retencja Nizinna”. By gromadzić „cenną ciecz” wybudowano liczne zastawki, progi, przepusty, przetamowania, a także zbiorniki wodne… razem z wcześniejszym projektem chroniącym siedliska żółwia błotnego powstało ponad 300 takich obiektów. Wszystko to sprzyja wielu gatunkom roślin i zwierząt często rzadkim, szczególnie płazom i gadom, które aby funkcjonować potrzebują większej ilości wody.

Las to złożony ekosystem. Jest tym stabilniejszy im większa panuje w nim bioróżnorodność!