Asset Publisher Asset Publisher

Zapraszamy na ścieżki edukacyjne!

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie, w otoczeniu pięknej Puszczy Piskiej znajdują się cztery ścieżki edukacyjne.

 

Ścieżka dydaktyczna „Wokół Jeziora Chudek" bierze początek na terenie Wyłuszczarni nasion w Rucianem-Nidzie i przebiega wokół zarastającego jeziora Chudek. Długość ścieżki wynosi 1,6 km, czas przejścia około 1 godz. Ścieżka obejmuje 9 przystanków edukacyjnych przy których umieszczono tablice informacyjne. Prezentowane są na nich walory przyrodnicze oraz elementy gospodarki leśnej, m.in. przykłady trwałości i wielofunkcyjności lasu, sukcesja naturalna nie użytkowanego pastwiska, ślady działalności bobrów i siedliska podmokłe wokół jeziora.

Ścieżka dydaktyczna „Ruciański Las-Szlakiem starych dębów" - rozpoczyna się przy „Dębach Królewskich", naprzeciwko Wyłuszczarni Nasion w Rucianem-Nidzie i składa się z dwóch pętli 1 km i 2,5 km. Ścieżka znajduje się na półwyspie otoczonym wodami jezior Guzianka Wielka i Mała oraz śródleśnego jeziorka Gaik. Wśród sędziwych dębów i sosen, jezior i terenów podmokłych, można miło spędzić czas. Na trasie w formie graficznej i opisowej przedstawiono m.in. owady związane z martwym drewnem, formy ochrony przyrody oraz strefy roślinności w śródleśnym jeziorze.

Ścieżka dydaktyczna "Śladami Gałczyńskiego" zlokalizowana na terenie rezerwatu krajobrazowego „Jezioro Nidzkie" i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nieopodal Leśniczówki Pranie - muzeum K. I. Gałczyńskiego. Przy parkingu powstałym na potrzeby muzeum i ścieżki znajduje się tablica przedstawiająca obecne muzeum w okresie międzywojennym, można tu porównać w jakim stopniu zmieniło się bezpośrednie otoczenie Leśniczówki Pranie. Ścieżka wiedzie przez przepiękne zakątki Puszczy Piskiej. Krawędzią stromego brzegu Jeziora Nidzkiego, fragmentem bagnistej olszyny, lasem grądowym z pomnikiem przyrody „Dębem Perkunem".  Na trasie ścieżki ustawiono tablice informacyjne m.in. dotyczące fauny jeziornej, przebudowy drzewostanów, ekologicznych aspektów rozkładającego się drewna w lesie, łowiectwa, nasiennictwa i selekcji. Nieopodal ścieżki, przy drodze, która wiedzie do stacji kolejowej rosła sosna, pod którą natchnienia szukał K.I.Gałczyński. Sosny już nie ma, ale w miejscu gdzie rosła, Nadleśnictwo ustawiło obelisk upamiętniający. Atrakcyjne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Leśniczówki Pranie, dostosowanie ścieżki do rożnych grup wiekowych, sprawiają,  iż jest ona szczególnie chętnie odwiedzana przez turystów. Szacuje się, że rocznie jest ich nawet kilkanaście tysięcy.

Ścieżka dydaktyczna „Kadzidłowski Las" jest położona w Kadzidłowie, niedaleko miejscowości Ukta, w gminie Ruciane-Nida, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Dzikich Zwierząt. Ścieżka prowadzi przez różnorodne pod względem przyrodniczym siedliska oraz obiekty o charakterze kulturowym. Długość trasy wynosi ok. 1,5 km, czas przejścia około 40 min. Na trasie znajduje się 13 przystanków edukacyjnych, mówiących m.in. o podziale przestrzennym lasu, ochronie lasu, korniku drukarzu, porach roku w lesie. Przy ścieżce oznaczono gatunki drzew i krzewów umożliwiając ich rozpoznawanie.

Autor tekstu: Ewelina Łopatko- Pomianek