Asset Publisher Asset Publisher

Bezpieczeństwo priorytetem

Perła Jezior – Ośrodek Wypoczynkowy na terenie Rucianego - Nidy –powstała przed wojną i przez lata stanowiła wizytówkę miasta. Ostatnio prowadzona była przez Fundusz Wczasów Pracowniczych. Od kilku lat, ze względu na zły stan techniczny obiektów, ośrodek nie funkcjonował.

Aktualnie pojawia się szansa na rewitalizację tego wspaniałego miejsca, gdyż ośrodek wrócił do Lasów Państwowych. Cel, jaki sobie stawiamy, to odtworzenie świetności ośrodka po długich latach jego dewastacji bez bieżącej konserwacji, a tym bardziej wizji rozwoju. Plan zagospodarowania Perły zostanie powierzony najlepszym specjalistom w branży, którzy zadbają o odtworzenie unikalnej architektury obiektu.

Lasy Państwowe dbając o  bezpieczeństwo przyszłych odwiedzających – dokonały gruntownego przeglądu pod kątem martwych, chorych bądź niestabilnych drzew.

Dotychczas w trybie pilnym zostały usunięte 3 sosny i 3 świerki. Drzewa były zahubione - co w konsekwencji prowadzi do powstania zgnilizny i zasiedlone przez korniki- czego skutkiem jest uschnięcie drzewa. W świetle powyższych faktów, drzewa te stwarzały realne zagrożenie przewróceniem się.

Pozostałe drzewa zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia zostaną usunięte w najbliższym czasie.

Cel, jaki sobie stawiamy, to odtworzenie świetności ośrodka. Plan zagospodarowania Perły zostanie powierzony najlepszym specjalistom w branży, którzy zadbają o odtworzenie unikalnej architektury obiektu.

O postępach w pracach związanych z Perłą Jezior będziemy Państwa informować na bieżąco.