Asset Publisher Asset Publisher

Dbamy o bezpieczeństwo

Kolejne kroki przy Ośrodku Wypoczynkowym- Perła Jezior, mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia zostały poczynione.

Lasy Państwowe dbając o  bezpieczeństwo przyszłych odwiedzających – dokonały gruntownego przeglądu pod kątem martwych, chorych bądź niestabilnych drzew. W ostatnim czasie usunięte zostały kolejne drzewa zahubione (huba prowadzi do powstania zgnilizny) i zasiedlone przez korniki (co skutkuje usychaniem drzewa).

Drzewa te stwarzały realne zagrożenie przewróceniem się.

Obserwowane są następne drzewa, które podejrzewamy, że mogą być niestabilne.O postępach w pracach związanych z Perłą Jezior będziemy Państwa informować na bieżąco.