Asset Publisher Asset Publisher

Leśna Perła Jezior

Perła Jezior – Ośrodek Wypoczynkowy na terenie Rucianego - Nidy – gdy zapytasz mieszkańca czy żeglarza, każdy wie czym ona jest ,a czym była. Krążą nawet legendy owiewające ośrodek, związane z historią z czasów II Wojny Światowej. Perła powstała przed wojną i przez lata stanowiła wizytówkę miasta. Ostatnio prowadzona była przez Fundusz Wczasów Pracowniczych. Od kilku lat, ze względu na zły stan techniczny obiektów, ośrodek nie funkcjonował.

 Aktualnie pojawia się szansa na rewitalizację tego wspaniałego miejsca, gdyż ośrodek wrócił do Lasów Państwowych. Cel, jaki sobie stawiamy, to odtworzenie świetności ośrodka po długich latach jego dewastacji bez bieżącej konserwacji, a tym bardziej wizji rozwoju. Plan zagospodarowania Perły zostanie powierzony najlepszym specjalistom w branży, którzy zadbają o odtworzenie unikalnej architektury obiektu.

Przy i po rewitalizacji stworzona zostanie znaczna liczba miejsc pracy. Przywrócona zostanie dawna świetność całego terenu nad brzegiem Jeziora Nidzkiego. Odtworzone zostaną trakty piesze oraz parkowy charakter miejsca. Lasy Państwowe zadbają jednocześnie o bezpieczeństwo przyszłych odwiedzających – drzewostan, pod okapem którego usytuowany jest ośrodek wymaga gruntownego przeglądu pod kątem martwych, chorych bądź niestabilnych drzew. Archiwalne zdjęcia z lat przedwojennych, na których chcemy się wzorować, ukazują doskonale wkomponowane w leśny krajobraz tarasy widokowe, z których rozpościerał się wspaniały widok na Jezioro Nidzkie.

Ośrodek, jeżeli projekt dojdzie do skutku, będzie funkcjonował w ramach struktur Lasów Państwowych na potrzeby szkoleniowo-wypoczynkowe, ale również będzie ogólnodostępny. Planowane jest przywrócenie architektury ośrodka adekwatnej do wartości historyczno-kulturowych obiektu przy zastosowaniu nowoczesnych standardów. Wiodącą ideą przyświecającą rewitalizacji ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego jest promocja ekologicznych i odnawialnych źródeł energii, a także promocja budownictwa i wzornictwa drzewnego.

 

Zdjęcia stanu bieżącego: arch. Nadleśnictwa Maskulińskie