Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Maskulińskie stanowią część jednego z największych kompleksów leśnych Polski - Puszczy Piskiej.

Lasy regionu

Cechą charakterystyczną lasów w naszym regionie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz.

Leśny Kompleks Promocyjny

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie" został utworzony w drugiej połowie 2002 r., jako jedenasty na gruntach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe. W jego skład weszły Nadleśnictwa: Maskulińskie i Pisz oraz trzy nadleśnictwa z terenu RDLP w Olsztynie.

Polskie lasy

Polen gehört in Bezug auf die Waldfläche zur europäischen Spitze. Diese nimmt mit 9,1 Mio. ha 29,2 % der Gesamtfläche ein. Die Mehrheit der Wälder sind Staatseigentum, das durch den Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" („Staatsforste") (PGL LP) verwaltet wird.

Mapa(y) lasów

Mapa Lasów Państwowych.

PGL Lasy Państwowe

Der Staatsforstbetrieb „Lasy Państwowe" ist das größte Unternehmen auf der Ebene der staatlichen Forstverwaltung in der Europäischen Union. Er wird in diesem Jahr 90 Jahre alt.