Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie utworzono pięć rezerwatów przyrody.

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie utworzono pięć rezerwatów przyrody:

  • Rezerwat Jezioro Łuknajno,
  • Rezerwat Czapliniec,
  • Rezerwat Jezioro Lisiny,
  • Rezerwat Jezioro Nidzkie,
  • Rezerwat Krutynia Dolna.

 Rezerwat Jezioro Łuknajno został uznany przez UNESCO, za Światowy Rezerwat Biosfery.

 

Nazwa rezerwatu Rok powołania Typ rezerwatu Pow. ogółem [ha]
Jezioro Łuknajno 1947 faunistyczny 1189,11
Czapliniec 1947 faunistyczny 17,10
Jezioro Lisiny 1958 florystyczny 15,78
Jezioro Nidzkie 1972 leśny 2934,71
Krutynia Dolna 1989 leśny 969,33