Lista aktualności Lista aktualności

Leśna Perła Jezior- Rewitalizacja Ośrodka

Aktualnie naszym priorytetem jest bezpieczeństwo.

Przede wszystkim porządkujemy teren. Obiekty, które zostały wybudowane w latach 50-tych, kontrastujące z budynkami głównymi, ze względu na zły stan techniczny zostały już poddane pracom rozbiórkowym. Mowa tu o zdewastowanej kręgielni, rozpadających się: budynku socjalnym, garażach, budynku magazynowo- gospodarczym i obsypujących się elementach ogrodzeń murowanych.

Lasy Państwowe dbając o przyszłych odwiedzających – dokonały gruntownego przeglądu pod kątem martwych, chorych bądź niestabilnych drzew. Zlokalizowane zostały drzewa zahubione - co w konsekwencji prowadzi do powstania zgnilizny i zasiedlone przez korniki- czego skutkiem jest uschnięcie drzewa. W świetle powyższych faktów, drzewa te stwarzają realne zagrożenie przewrócenia się zatem w miarę postępu prac są usuwane.

Dzień po dniu można zauważyć, jak miejsce, które było zapomniane, zaczyna wracać do życia.

O postępach w pracach związanych z Perłą Jezior będziemy Państwa informować na bieżąco.