Wydarzenia Wydarzenia

II Targi Leśne "Las i My"

Najnowsze technologie w sektorach związanych z gospodarka leśną i przemysłem drzewnym, efektywne techniki pozyskania surowca drzewnego, pokazy na żywo oraz ciekawa konferencja i możliwość nawiązania kontaktów z producentami nowoczesnych maszyn leśnych – to najważniejsze atuty Targów Leśnych „Las i My”

Zapraszamy na II Targi Leśne „LAS i MY"
11-12 października 2014 r. w Szepietowie


Targi mają charakter wystawienniczy - wystawcy to główni producenci i użytkownicy sprzętu wykorzystywanego w sektorze leśnym i drzewnym. Targi Leśne LAS i MY, to jedyne tak wielkie przedsięwzięcie w Polsce północno-wschodniej.

Zapraszamy, czekają na Państwa pokazy maszyn i urządzeń, a także konkurs na Hit Targów.

Wydarzeniem towarzyszącym Targom będzie Otwarte Forum Dyskusyjne pn. "Organizacja nadzoru nad lasami niepaństwowymi" z udziałem właścicieli i zarządców lasów niepaństwowych, ekspertów, naukowców i leśników.

Nadleśnictwa z obszaru RDLP w Białymstoku przygotują stoiska edukacyjne z licznymi konkursami oraz z pokazem wabienia zwierzyny łownej, występów sygnalistów myśliwskich, pokazu bezpiecznego użycia pilarki, udzielania pierwszej pomocy i wielu innych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

    Minister Środowiska,
    Wojewoda Podlaski,
Marszałek Województwa Podlaskiego,
  Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

 

Opieka medialna: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Polskie Radio Białystok, TVP Oddział Białystok, Radio Nadzieja, Nowa Gazeta Leśna, Gazeta Współczesna, Las Polski, Środowisko, Gazeta Przemysłu Drzewnego, Wiadomości Rolnicze.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Organizatorów wydarzenia:
1. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 
www.odr.pl
tel. 86 275 89 44, fax. 86 275 89 20
e-mail: wpodr@zetobi.com.pl

2. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 
www.bialystok.lasy.gov.pl
Ewa Majewska  tel. 85 748 18 17, 606 912 621
e-mail: ewa.majewska@bialystok.lasy.gov.pl

3. Nadleśnictwo Rudka 
www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl
Błażej Safaryn, tel. 85 730 58 00
e-mail: rudka@bialystok.lasy.gov.pl