Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Maskulińskie
Nadleśnictwo Maskulińskie
87 42 41 600
87 42 41 619

Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie

ul. Rybacka 1

12-220 Ruciane-Nida

NIP: 849 000 44 97

Adresem Elektronicznej Skrzynki Podawczej jest - /pgl_lp_0116/SkrytkaESP

Nadleśniczy
Krzysztof Czaporowski
87 42 41 600
Zastępca Nadleśniczego
Rafał Sienkiewicz
87 42 41 602
Główna Księgowa
Justyna Sienkiewicz
87 42 41 603
Inżynier nadzoru
Daniel Szyszuk
87 42 41 618, 509 700 598
Inżynier nadzoru
Jarosław Wawrzyniak
87 42 41 618; 602 488 905
Komendant Straży Leśnej
Jerzy Buchacz
87 42 31 137, 600 025 659
Sekretarz
Jacek Schramke
87 42 41 616; 509 700 814

Dział gospodarki leśnej

Sylwia Tarara
Sprzedaż i pozyskanie drewna
Tel.: 87 42 41 612; 509 700 860
Paweł Miłosek
Stan posiadania, LMN, zagospodarowanie turystyczne
Tel.: 87 42 41 611; 781 790 555
Róża Krasińska-Pyrdoł
Edukacja leśna, LKP "Lasy Mazurskie", rzecznik prasowy
Tel.: 87 42 41 600, 505 512 122
Agnieszka Skrobol
PPOŻ, Edukacja leśna, LKP "Lasy Mazurskie", Ochrona Lasu
Tel.: 87 42 41 600; 723 020 111
Katarzyna Gierad
Hodowla
Tel.: 87 42 41 611
Urszula Perkowska
Gospodarka łowiecka, koordynacja i realizacja usług leśnych, turystyka
Tel.: 87 42 41 608
Ksawery Przerwa-Tetmajer
Ochrona przyrody, Certyfikacja
Tel.: 87 42 41 608; 882 020 949
Paweł Pyrdoł
Planowanie frontu pracy maszyn i sprzętu nadleśnictwa oraz jego bieżąca koordynacja z zakresu pozyskania drewna i hodowli lasu
Tel.: 783 470 555
Marta Skutnicka
Sprzedaż i pozyskanie drewna
Tel.: 87 4241 610; 506 190 620
Alicja Jaworska
Sprzedaż i pozyskanie drewna
Tel.: 87 42 41 610; 724 680 333
Witold Kawecki
Leśniczy ds. łowieckich
Tel.: 509 700 620
Michał Marchwiński
Podleśniczy ds. łowieckich
Tel.: 506 190 546
Michał Południak
Gospodarstwo szkółkarskie
Tel.: 87 42 31 010, 604 292 194
Sławomir Fura
Wyłuszczarnia nasion im. Zdzisława Borońskiego
Tel.: 87 42 31 010, 608 365 995

Dział administracyjno-gospodarczy

Jacek Schramke
Sekretarz
Tel.: 87 42 41 616
Łucja Wawrzyniak
Zasoby mieszkaniowe, umundurowanie, środki trwałe
Tel.: 87 42 41 613
Bartłomiej Sienkiewicz
Zamówienia publiczne
Tel.: 87 42 41 615
Kamil Sitarz
Gospodarka transportowa
Tel.: 87 42 41 615, 604 192 937
Agnieszka Kręciewska
Budownictwo
Tel.: 87 42 41 615

Dział Finansowo-Księgowy

Monika Wierzbicka
Płace, plany
Tel.: 87 42 41 604
Manuela Jakubiszyn
ZUS, faktury
Tel.: 87 42 41 617
Monika Wiśniewska
Kasa, Faktury zakupu materiałów; ewidencja umundurowania i sortów BHP
Tel.: 87 42 41 605
Irena Banach
Księgowanie należności
Tel.: 87 42 41 606

Stanowisko ds. pracowniczych

Dorota Ksepka
Sprawy pracownicze i socjalne, wnioski emerytalne, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach
Tel.: 87 42 41 609

Stanowisko ds. informatyki

Michał Sitarz
Informatyka, BHP, BIP, koordynacja polityki bezpieczeństwa
Tel.: 87 42 41 607; 532 596 836

Sekretariat

Ernesta Sobiecka
Sekretariat: korespondencja, BIP- dane teleadresowe i kontrole, biblioteczka, prenumerata, sprawy związane z telefonią komórkową i stacjonarną
Tel.: 87 42 41 600

Posterunek Straży Leśnej

Jerzy Vogel
Szkodnictwo leśne, ochrona mienia
Tel.: 87 42 31 137; 783 740 222
Gabriel Gryciuk
Szkodnictwo leśne, ochrona mienia
Tel.: 87 42 31 137, 721 610 333

Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny

W razie pożaru - ALARMUJ !
Tel.: 87 4241614