Lista aktualności Lista aktualności

„Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”

Tytuł zadania:

 „Zrównoważony rozwój- zbudujmy go wspólnie”

Koszt kwalifikowalny zadania: 1353,00zł

Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Olsztynie: 550,00zł

Opis zadania:

Zakup 10 kompletów klocków drewnianych, które będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć "Zrównoważony rozwój- zbudujmy go wspólnie". Zajęcia będą miały charakter praktyczno - teoretyczny. Rozpoczynać będą się spacerem, w trakcie którego dzieci wskazywać będą prowadzącemu, gdzie leża śmieci. Prowadzący będzie je zbierał do worka na śmieci, natomiast dzieci będą opisywać, jaki rodzaj śmiecia został znaleziony. Po zakończeniu spaceru, w sali edukacyjnej dzieci wspólnie z prowadzącym zastanowią się, w jaki sposób można by dany rodzaj znalezionego śmiecia zastąpić w swoim domu, ograniczając tym samym liczbę plastiku w domach. Poza tym omówiona zostanie również bardzo ważna kwestia: wyboru w miarę możliwości produktów pochodzenia lokalnego w kontrze do tych, które aby dostać się do naszych sklepów musiały przebyć podróż kontenerowcem. Zwieńczeniem zajęć będzie budowa z w/w klocków domów- dzięki czemu będzie możliwe podsumowanie tematu zrównoważonego rozwoju w oparciu o zadanie z wykorzystaniem surowca odnawialnego- jakim jest drewno.

Sprawozdanie z realizacji zadania:

Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem Nidzie zrealizowało zgodnie z wnioskiem złożonym do WFOŚiGW w Olsztynie następujące zadanie:

 

   - Zakup 10 kompletów klocków drewnianych

 

Klocki wykorzystane zostały do prowadzenia zajęć "Zrównoważony rozwój- zbudujmy go wspólnie".

Zajęcia miały charakter praktyczno - teoretyczny. Podstawą zajęć było uświadomienie dzieciom czym jest zrównoważony rozwój. Uczestnicy zajęć w zeszytach zapisywali definicję zrównoważonego rozwoju. Dzieci wzbogaciły swą wiedzę na temat surowca w pełni odnawialnego jakim jest drewno oraz zdobyły świadomość, że wybory konsumenckie każdego z nas, krok po kroku, wpływają na ilość zbędnych plastików w naszym otoczeniu.

Dzieci wspólnie z prowadzącym omawiały w jaki sposób zastąpić śmieci w naszych domach, co wpłynie na zmniejszenie liczby plastików w naszym otoczeniu. Zwieńczeniem zajęć była budowa z klocków „Mały Cieśla” domów- dzięki czemu możliwym stało się podsumowanie tematu zrównoważonego rozwoju w oparciu o zadanie z wykorzystaniem surowca odnawialnego- jakim jest drewno.

Jesteśmy przekonani, że dzięki serii spotkań w których wzięło udział ponad 130 dzieci udało się wpoić zasady życia w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dzieci były niezmiernie zainteresowane tematem oraz gotowe do podjęcia wyzwania jakim jest zmniejszanie udziału plastiku w naszym codziennym życiu.

Zwrócenie uwagi na krytyczne podejście do podejmowanych decyzji mających wpływ na środowisko, jakie nas otacza jest niezwykle ważne, a dzięki zrealizowaniu powyższego projektu udało się dotrzeć do sporej grupy odbiorców.