Lista aktualności Lista aktualności

SPRZEDAŻ DREWNA, CHOINEK, NASION, SZYSZEK I SADZONEK

Nadleśnictwo Maskulińskie prowadzi sprzedaż wysokiej jakości drewna, sadzonek różnych gatunków drzew leśnych, nasion świerka pospolitego, a w sezonie przedświątecznym również choinek.

Sprzedaż drewna
Cennik detaliczny sprzedaży drewna  znajdą Państwo poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w Dziale Handlu i Gospodarki Drewnem, w biurze Nadleśnictwa Maskulińskie, tel.:

87 42 41 612 - Sylwia Tarara

87 42 41 610 - Alicja Jaworska, Marta Skutnicka

W Nadleśnictwie obowiązują następujące zasady sprzedaży drewna:


1. W leśnictwach sprzedaż detaliczna drewna może odbywać się wyłącznie na asygnaty.
2. Sprzedaż w leśnictwie dotyczy tylko sortymentów, na które leśniczy i podleśniczy posiada pisemne upoważnienie.
3. Kupujący drewno w biurze Nadleśnictwa według cennika detalicznego powinien posiadać potwierdzone przez leśniczego lub podleśniczego dane do sprzedaży.
4. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w biurze nadleśnictwa od 4 do 28 dnia roboczego każdego miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00.
 

Sprzedaż choinek
Co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia w Nadleśnictwie Maskulińskie prowadzona jest sprzedaż choinek świerkowych. Choinki w atrakcyjnych cenach można kupić przy siedzibie transportu.

Sprzedaż sadzonek
Nadleśnictwo Maskulińskie posiada w sprzedaży sadzonki dwuletnie jaworu, lipy i śliwy tarniny. Cennik sprzedaży sadzonek znajdą Państwo poniżej. W sprawie zakupu prosimy o kontakt z leśniczym szkółkarzem, Michałem Południakiem, tel.: 87 42 31 010, 604 292 194


Sprzedaż nasion oraz szyszek
W sprawie zakupu nasion prosimy o kontakt z kierownikiem Wyłuszczarni Nasion w Rucianem-Nidzie, Sławomirem Furą, tel.: 87 42 31 010, 608 365 995.

Informacje na temat sprzedaży szyszek znajdą Państwo pod linkiem -> Sprzedaż szyszek.