Lista aktualności Lista aktualności

„Tradycyjne wikliniarstwo – powrót ginącego zawodu” - operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Plan Operacyjny na lata 2020 - 2023

   

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy Technicznej  „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nadleśnictwo Maskulińskie informuje, że w ramach
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
na lata 2014 - 2020, Plan Operacyjny na lata 2020 - 2023
realizuje operację pn.:

 

„Tradycyjne wikliniarstwo – powrót ginącego zawodu”

                                                                                 

 Cel operacji:

- wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów

- zachęcenie do wykorzystania walorów środowiska naturalnego w rozwoju mikro-przedsiębiorczości

- promowanie produktów regionalnych - rękodzieła od miejscowego przedsiębiorcy

- promowanie idei zrównoważonego rozwoju, wspieranie dziedzictwa kulturowego wsi i tradycyjnego produktu w rozwoju

  przedsiębiorczości na obszarach wiejskich z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego

- dodatkowo, projekt ma na celu promocję regionu Warmii i Mazur, poprzez pokazanie potencjału jaki tkwi w tym ekologicznie

  czystym regionie kraju.

Tradycyjne wikliniarstwo, daje możliwość otwarcia nowych przestrzeni dla rozwoju mikro-przedsiębiorczości.

 

 

 

Efekty realizacji operacji:

- transfer wiedzy i doświadczenia z zakresu uprawy wierzby wikliniarskiej oraz sposobów jej wykorzystywania do tworzeni  

  produktów lokalnych

- rozwój inicjatyw związanych z ideą mikro-przedsiębiorczości

- zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrożeniu nowych, alternatywnych inicjatyw, a tym samym dających szansę na

 

  rozwój obszarów wiejskich, co w konsekwencji przyczyni się do intensywnej promocji regionu.

 

- umiejętności zdobyte przez uczestników warsztatów oraz przedstawienie możliwości, jakie niesie ze sobą wykorzystanie wikliny,

  stworzy szanse na wzbogacenie lokalnego rynku w przyszłości.

 

Materiały do pobrania