Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY GRODZEŃ LEŚNYCH

Nadleśnictwo Maskulińskie z siedziba w Rucianem-Nidzie ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane - Nida tel. (87) 42-41-600, Fax (87) 42-41-619, e-mail maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl zaprasza do składania ofert na zakup grodzeń upraw leśnych w leśnictwach Nadleśnictwa Maskulińskie. Odbiór grodzeń z powierzchni leśnych polega na zdjęciu siatki grodzeniowej oraz odzyskania słupków drewnianych, będących elementem ww. konstrukcji. W przypadku odzyskanie słupków drewnianych przez ich wykopanie, wymagane jest zasypanie dołków powstałych po ich usunięciu.

Szczegóły oraz formularz ofertowy znajdą Państwo na naszej stronie BIP pod adresem:

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_maskulinskie/komunikaty_i_ogloszenia