Lista aktualności Lista aktualności

Regulamin zgłoszeń wewnętrznych

Od dnia 12.12.2023 r. w Nadleśnictwie Maskulińskie obowiązuje Regulamin Zgłoszeń Wewnętrznych wprowadzony zarządzeniem nr 44/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulińskie z dnia 28.11.2023 roku. Zn. spr.: NA.050.1.2023.

Zgłoszenia przyjmowane będą w sposób opisany w §3 Regulaminu, w tym pod adresem email: michal.sitarz@bialystok.lasy.gov.pl oraz pod numerem telefonu 532 596 836.

UWAGA! Procedura nie przewiduje przyjmowania zgłoszeń w formie anonimów.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z regulaminem oraz załączoną klauzulą informacyjną RODO.