Lista aktualności Lista aktualności

Rzaz, zawiasa, klin i klupa - słowa niezbędne w pracy drwala

Rzaz, zawiasa, okrzesywanie, manipulacja, a także klupa, klin i przerzynka to tylko niektóre pojęcia, które znajdują się w słowniku drwala.

Wszystkie te pojęcia poznali uczestnicy kursu drwala – operatora pilarki, organizowanego przez Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie we współorganizacji z Nadleśnictwem Maskulińskie i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku w ramach praktycznej nauki zawodu.

Od 4 do 22 marca br., 13 uczniów IV klasy kształcącej się w zawodzie Technik leśnik wzięło udział w kursie drwala – operatora pilarki. Szkolenie odbyło się na terenie leśnictwa Krzyże, gdzie uczestnicy poznali proces technologiczny pozyskiwania drewna od początku do końca. Kurs obejmował zarówno pozyskanie wiedzy teoretycznej jak i praktycznej w zawodzie. Doskonalenie zawodowe obejmowało m.in.  tematykę – bezpieczeństwa i higieny pracy, budowy i obsługi pilarki, ścinkę drzew w tym m.in. obalania, przerzynania, okrzesywania oraz manipulacji surowca drzewnego. Aby zdobyć uprawnienia w powyższym zawodzie należy z wynikiem pozytywnym zdać egzamin z wiedzy teoretycznej i praktycznej, co udało się wszystkim uczestnikom zajęć.

Młodym adeptom leśnictwa życzymy dalszych sukcesów związanych z wybranym kierunkiem kształcenia zawodowego.