Lista aktualności Lista aktualności

W trosce o bezpieczeństwo

Temat konieczności zapewnienia bezpieczeństwa związanego z możliwością pojawienia się drzew niebezpiecznych (na przykład naderwany konar bądź uszkodzony pień drzewa) jest leśnikom znany i przewija się na okrągło.

Las to bardzo złożony ekosystem. Kształtuje go wiele elementów. Dostępność światła, wiatr, gleba na jakiej rośnie, temperatura - to zakres oddziaływań ze strony abiotycznej. Jest i cała gama czynników biotycznych…zwierzęta, grzyby… Wszystko to wpływa na las.

Gospodarka leśna

Dzięki odpowiednim zabiegom hodowlanym minimalizujemy wpływ powyższych czynników na potencjalne zagrożenie, jakie mogły by wywołać.

Jak?

Światło

Drzewa posadzone na uprawie leśnej początkowo rosną w pewnym, z góry założonym przez nas oddaleniu. Wynika to z biologii wzrostu każdego gatunku. Po kilku latach nieuchronnie gałęzie młodych drzew zaczynają się ze sobą stykać. To moment, w którym następuje początek „walki” o światło. Drzewa pozostawione same sobie na tym etapie będą chciały za wszelką cenę „wspiąć się” jak najwyżej, aby to ich gałęzie zaczerpnęły więcej światła. Skutkowało by to nadmiernie „wyciągniętym” pniem, wąskim, wiotkim i znacznie podatnym na podmuchy wiatru. Tutaj dbamy o to, aby odpowiednie zabiegi, w tym wycinanie drzew na każdym z etapów wzrostu drzewostanu, zapewniły las możliwie stabilny i odporny na wpływ czynników abiotycznych i biotycznych.

Gleba

Każda powierzchnia leśna jest przebadana pod kątem swoich „cech żyzności”. Zatem, aby dobrze wykonać zadanie – zaplanować posadzenie nowego lasu – należy wiedzieć, jak żyzne jest siedlisko i co równie ważne -  jakie wymagania co do niego mają drzewa. Naszym zadaniem jest troska o zdrowy i stabilny las.

Wiatr

Gospodarka leśna to zagadnienie bardzo szerokie, uwzględniające wiele czynników na etapie planowania. Zadania związane z hodowlą lasu i pozyskaniem drewna planowane są w przestrzeni podziału powierzchniowego tak, aby wiatr nie napotykał  odsłoniętej ściany lasu, a raczej wspinał się po zróżnicowanych wiekiem sąsiadujących młodych drzewostanach, tym samym przepływając nad dojrzałym drzewostanem.

Na pogodę nie mamy wpływu, ale w kwestii bezpieczeństwa trochę możemy zrobić.

Prowadzimy prace z zakresu gospodarki leśnej, dbając o to, aby wyżej opisany wpływ czynników biotycznych i abiotycznych w jak najmniejszym stopniu zagrażał stabilności drzewostanu. Niemniej jednak mamy świadomość, że wciąż musimy zachowywać czujność. Dlatego właśnie regularnie wykonujemy przeglądy pod kątem drzew niebezpiecznych, wzdłuż publicznych szlaków komunikacyjnych, jak i innych miejscach zwiększonego ryzyka, między innymi na szlakach turystycznych czy miejscach widokowych…

Oczywiście w każdym lesie, również tam, gdzie prowadzimy gospodarkę leśną, turysta zawsze musi zachować rozsądek i samemu zwracać uwagę na zagrożenie – my tak czynimy w codziennej pracy.

Pomimo wielu starań o stabilny i silny drzewostan, wciąż należy mieć na uwadze fakt, że siły przyrody są dla człowieka nieokiełznane. Nawet zdrowe, prawidłowo hodowane drzewo ugnie się pod wpływem silnych podmuchów wiatru lub też pod naporem intensywnych opadów.

Podobnych przypadków, jak ten widoczny na zdjęciu – gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie cmentarza drzewo złamało się, mamy nadzieję obserwować jak najmniej. Pomimo, że było to drzewo silne, rosnące na skraju lasu, wiatr i deszcz zmusiły je do upadku. Teraz wezwaliśmy firmę alpinistyczną, która bezpiecznie usunie wywrócone drzewo. Stąd też gorący apel do Państwa – jeżeli widzicie pochylone drzewo, wiszące konary i inne potencjalnie niebezpieczne drzewa – zgłaszajcie proszę jak najszybciej ten fakt do nadleśnictwa.

Pamiętajmy, przyroda potrafi być nieobliczalna, dlatego tak ważne jest, aby nie lekceważyć ewentualnych zagrożeń. Intensywny wiatr, czy też zbliżająca się burza, jej najmniejsze symptomy, powinny być dla nas jednoznacznym sygnałem aby przełożyć wycieczkę do lasu.