Wydawca treści Wydawca treści

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie"

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie" został utworzony w drugiej połowie 2002 r., jako jedenasty na gruntach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe. W jego skład weszły Nadleśnictwa: Maskulińskie i Pisz oraz trzy nadleśnictwa z terenu RDLP w Olsztynie.

Sosna mazurska, fot. E. Łopatko

Leśny kompleks promocyjny to funkcjonalny obszar leśny, wchodzący w skład jednego lub kilku nadleśnictw
(o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym), utworzony dla promocji trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrony zasobów przyrody. Od 30 października 2002 r. Nadleśnictwo Maskulińskie wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie" położonego w granicach Puszczy Piskiej, o powierzchni 118 tys. ha. Jest on zarządzany przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Białymstoku oraz Olsztynie i obejmuje swoim obszarem:
RDLP Białystok - Nadleśnictwo Maskulińskie wraz ze Stacją Badawczą PAN Popielno i Nadleśnictwo Pisz.
RDLP Olsztyn - Nadleśnictwa Spychowo, Strzałowo i obręb Nadleśnictwa Mrągowo.

 

Obszar Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie" jest jednym z cenniejszych obszarów  północno-wschodniej Polski. Na bogactwo świata roślin i zwierząt wpływa występowanie różnorodnych form geomorfologicznych. Związany jest z tym mozaikowaty układ gleb i siedlisk. Dodatkowo obfitość wód, terenów podmokłych, dobrze zachowane kompleksy leśne i wysoki stopień naturalności biotopów decydują o atrakcyjności tego terenu. Na terenie "Lasów Mazurskich" występuje ponad 1/3 wszystkich gatunków roślin Polski. Można tu spotkać rośliny rzadkie i chronione, m.in. chamedafne północna, wierzba borówkolistna, sasanka otwarta, brzoza niska, cis pospolity, storczyki i wiele innych. Bogactwo świata zwierząt jest równie imponujące, oprócz dużych ssaków tj. łoś, jeleń, sarna, dzik, w tych lasach żyją wilki, jenoty, borsuki, lisy i gatunek ponownie przywrócony (reintrodukowany) do Puszczy Piskiej - ryś.

Na obszarze LKP "Lasy Mazurskie" ustanowionych jest wiele ustawowych form ochrony przyrody. Od 1977 r. istnieje Mazurski Park Krajobrazowy, którego siedziba znajduje się w Krutyni. Najcenniejsze obszary objęte są ochroną rezerwatową. Łączna powierzchnia rezerwatów sięga blisko 7 tys. ha. Najokazalsze drzewa i głazy objęte są ochroną indywidualną, mają status pomników przyrody.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promocyjnego z okazji XX-lecia Leśnego Kompleksu Leśnego "Lasy Mazurskie".

Dowiedz się więcej o leśnych kompleksach promocyjnych

Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną