Lasy nadleśnictwa

Lasy Nadleśnictwa Maskulińskie stanowią część jednego z największych kompleksów leśnych Polski - Puszczy Piskiej.

Lasy regionu

Cechą charakterystyczną lasów w naszym regionie jest występowanie dużych, zwartych kompleksów leśnych - puszcz.

Leśny Kompleks Promocyjny

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Mazurskie" został utworzony w drugiej połowie 2002 r., jako jedenasty na gruntach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe. W jego skład weszły Nadleśnictwa: Maskulińskie i Pisz oraz trzy nadleśnictwa z terenu RDLP w Olsztynie.

Polskie lasy

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów. Zajmują one 29,2 proc. terytorium kraju, rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Mapa(y) lasów

Mapa Lasów Państwowych.

PGL Lasy Państwowe

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe to największa w Unii Europejskiej organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa, obchodząca w tym roku 90-lecie istnienia.