Lista aktualności Lista aktualności

Kolejny projekt Erasmus+

Nadleśnictwo Maskulińskie rozpoczyna kolejny projekt związany z wymianą praktyk realizowany w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych, pod nazwą „Współpraca i edukacja kluczem do zrównoważonego rozwoju”.

Projekt w ramach programu Erasmus+ potrwa do listopada 2022 roku i zakłada:

-  realizację wspólnych spotkań, mających na celu wymianę doświadczeń;

- zdobycie doświadczenia w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz zapoznania się z metodami wdrażania rozwiązań z zakresu edukacji w zrównoważonym rozwoju każdorazowo przez uczestników projektu z Nadleśnictwa Maskulińskie, Zespołu Szkół Leśnych,  Provence Model Forest i River Mirna Basin Model Forest.

- zdobycie doświadczenia i zapoznanie się z metodami wdrażania rozwiązań z zakresu pedagogiki leśnej w zrównoważonym każdorazowo przez uczestników projektu z Nadleśnictwa Maskulińskie, Zespołu Szkół Leśnych,  Provence Model Forest i River Mirna Basin Model Forest.

Wspólne spotkania w ramach wyjazdów partnerskich pozwolą nam podjąć właściwe kroki w celu promowania zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, wykorzystując wypracowane przez naszych partnerów metody. Filarami projektu jest współpraca i podnoszenie kompetencji, których to osiągnięcie możliwe będzie poprzez wzajemne zapoznanie się z działaniami poszczególnych partnerów i wypracowaniem na bazie wspólnych doświadczeń udoskonalonych rozwiązań w dziedzinie przekazywania wiedzy.