Lista aktualności Lista aktualności

Wyjazd do Saint Laurent du Cros w ramach projektu "Partnerstwo strategiczne w Lesie Erasmusa"

W październiku odbył się drugi wyjazd realizujący projekt pt.: "Partnerstwo strategiczne w Lesie Erasmusa" tym razem do drugiego Partnera jakim jest francuska szkółka Robin Pepinieres w Saint Laurent du Cros. Uczestnicy projektu (leśnicy i nauczyciele Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie) skorelowali swój wyjazd z praktykami na szkółce uczniów z technikum leśnego. Celem wyjazdu było zapoznanie się z systemem kształcenia leśnego we Francji oraz praktyczną nauką zawodu związaną z produkcją sadzonek kontenerowych.

I dzień :

Uczestnicy projektu zapoznali się z bieżącą działalnością Narodowego Instytutu Badań Rolniczych w Nancy (INRA), z którym współpracuje szkółka Robin Pepinieres. INRA sprawdza jakość mikoryzowanych grzybami (m.in. truflami) sadzonek. INRA to jeden z najlepszych ośrodków badawczych na świecie prowadzący projekty badawcze z rolnictwa i środowiska, nauk społecznych i ekonomicznych, technologii cyfrowej i ekologii, zdrowia zwierząt i roślin, z genetyki i fizjologii zwierząt i roślin, z żywienia człowieka, bezpieczeństwa żywności  i inżynierii procesowej.

 

II dzień:

Zapoznanie się z systemem kształcenia oraz z pracami badawczymi dotyczącymi m.in. mikoryzacji sadzonek drzew leśnych w laboratorium przy szkółce.

Szkółka Robin, która stale chce poprawiać jakość swojej produkcji, opracowała kontrolowaną mikoryzację we własnym laboratorium przy pomocy ANVAR (Narodowej Agencji ds. Zachęcania do Badań) we współpracy z INRA (Narodowym Instytutem Badań Rolniczych), Instytutem Badawczym CEMAGREF oraz Narodową Radą Naukową CNRS na Uniwersytecie w Nancy w ramach programów europejskich.

Chociaż ektomikoryzy stanowią zaledwie 3-5 % gatunków roślin na Ziemi, są one niezwykle ważne dla leśnictwa. Są one przydatne do produkcji grzybów jadalnych.

Natomiast endomikoryzy reprezentują najbardziej rozpowszechnioną formę symbiozy, kolonizują one ponad 90% roślin lądowych. Dotyczą one w szczególności gatunków ozdobnych lub gatunków owocowych, ale są one związane również z gatunkami leśnymi, takimi jak rodzaje Fraxinus, Acer, Juglans, Prunus.

 

III dzień:

Uczestnictwo w szkoleniu terenowym uczniów z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa.

Uczniowie nabywają także praktykę przy pracach pielęgnacyjnych na szkółce oraz pomagają przy przygotowaniu choinek na święta. Na wielkiej plantacji choinek dokonują selekcji choinek, pozyskują je i malują na biało. Podobnie robi się z gałązkami brzozowymi, które pomalowane na biało służą jako ozdoba na święta.

 

IV dzień:

Zapoznanie się z metodyką kształcenia leśnego i praktyczną nauką zawodu na szkółce w Sisteron należącej również do Robin Papinieres, gdzie znajduje cała produkcja sadzonek kontenerowych. 

Szkółka jest położona powyżej 1000 m n.p.m. Biorąc pod uwagę położenie geograficzne i lokalne zapotrzebowanie, Pan Robin wyspecjalizował się w produkcji sadzonek odpowiednich do zalesiania w górach. Pierwotnie sadzonki produkowane były z odkrytym systemem korzeniowym. W celu rozwiązania problemów podczas realizacji zalesień w górach, na płytkim gruncie, które to problemy opóźniały termin sadzenia w porównaniu do zalesień w dolinie, zaczęto stosować sadzonki w pojemnikach. Sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym wydłużyły czas sadzenia w górach i były strzałem w dziesiątkę. Pan Max Robin sam wymyślił i opatentował najlepsze pojemniki, które od lat 80-tych są stosowane do dziś.

Od lat 80-tych działalność szkółki rozkwitała. Obecnie rząd zaczął wycofywać się z dofinansowania projektów i zmniejszyło się znacznie zapotrzebowanie na sadzonki, które obecnie wynosi ok 2 mln sadzonek rocznie, natomiast szkółka jest w stanie produkować 15-20 mln rocznie. Ponieważ produkcja nie jest duża, pracownicy dokładają wszelkich starań aby jakość sadzonek była najwyższa.

 

V dzień:

Wyjazd do Nadleśnictwa Veynes i spotkanie terenowe na uprawie górskiej z miejscowym leśniczym – Panią Pascal. Zapoznanie się z odnowieniem lasu w trudnych warunkach i sposobami zabezpieczania sadzonek przed zwierzyną. W takich warunkach jedynie sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym zdają egzamin. Praca w trudnych warunkach górskich przysparza różnych problemów, a powierzchnie są trudno dostępne dla maszyn.

Na uprawach górskich sadzi się przede wszystkim sosnę czarną i cedry a także modrzewia.

Lasy we Francji są w większości lasami prywatnymi. Tylko niewielka część jest w zarządzie państwa. Plan urządzenia lasu obejmuje 20 lat, a nie tak jak w Polsce 10. Podstawą systemu informatycznego jest system GPS, na którym są zaznaczane drzewa dorodne oraz rośliny chronione. Prace nad rozwojem tego systemu nadal trwają natomiast lasy prywatne systemu informatycznego nie posiadają.

Linki do stron partnerów:

 

Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

Centrum Kształcenia Leśnego w Dolnej Saksonii w Münchehof

Szkółka Robin Pépinières