Lista aktualności Lista aktualności

Piknik Przyrodniczy w Mikołajkach za nami!

Leśne rękodzieło pod takim hasłem edukatorzy leśni z Nadleśnictwa Maskulińskie i Nadleśnictwa Mrągowo poprowadzili warsztaty artystyczne w ramach Pikniku Przyrodniczego w Szkołach Społecznych STO w Mikołajkach.

Wspólnie z uczniami zostały wykonane leśne magnesy oraz medaliony metodą decoupage, a także leśne witraże.

Podczas Pikniku swoje stoiska edukacyjne prezentowały również Nadleśnictwa wchodzące w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie” tj. Nadleśnictwo Pisz – gdzie myślą przewodnią były żywe owady, Nadleśnictwo Strzałowo z tematem leśnej sensoryki oraz Nadleśnictwo Spychowo, które skupiło się na celach zrównoważonego rozwoju, pojęcia konsumpcjonizmu, oraz zaprezentowania uczniom modnego tematu jakim jest „Bushcraft i survival”.

W wydarzenie zaangażowani byli również przedstawiciele: Mazurskiego Parku Krajobrazowego, którzy opowiedzieli o bioróżnorodności fauny i flory, Stacji Badawczej Instytutu Nenckiego PAN, której tematem przewodnim były mikropotwory z jezior mazurskich, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Marion Dönhoff w Mikołajkach, którzy za zadanie mieli opowiedzieć m.in.: o życiu pod mikroskopem, niebezpiecznych zwierzętach z różnych kontynentów, ekologii, biologii morskiej czy anatomii człowieka, Zakładu Ochrony Bioróżnorodności z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN z siedzibą w Popielnie, którzy wprowadzili uczniów w tematykę związaną z krainą lodu oraz biochemiczną tęczą oraz Mazurskiego Centrum Bioróżnorodności i Edukacji “Kumak", którzy podjęli temat „Wiosna w kałuży”.

W wydarzeniu udział wzięli chętni uczniowie z powiatów: mrągowskiego, giżyckiego, piskiego i szczycieńskiego.

Piknik Ekologiczny był nie tylko doskonałą okazją do dobrej zabawy, ale również skutecznym sposobem na edukację i uwrażliwienie na problemy otaczającego nas środowiska.