Lista aktualności Lista aktualności

Strażacy - akcja w lesie

18 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie odbyły się ćwiczenia Straży Pożarnej koordynowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. W ćwiczeniach wzięły udział, oprócz PSP z Pisza oraz OSP z terenu powiatu piskiego, również jednostki PSP ze Szczytna i Mrągowa.

Strażacy ćwiczyli zapewnienie zaopatrzenia w wodę na duże odległości w warunkach leśnych. Wykorzystano do tego obiekt wykonany w 2018 roku przez Nadleśnictwo Maskulińskie a mianowicie punkt czerpania wody wraz z placem manewrowym zlokalizowany w leśnictwie Wejsuny.

Zbudowanie długich linii zaopatrujących w wodę miejsca potencjalnych ognisk pożaru przebiegło sprawnie i pozwoliło zakończyć ćwiczenia sukcesem a strażacy wysoko ocenili wykonanie i użytkowość inwestycji nadleśnictwa. Oczywiście na odprawie kończącej ćwiczenia omówiono uwagi, które nasunęły się obserwatorom zarówno ze strony PSP i nadleśnictwa.

Pomimo niezapowiedzianego charakteru ćwiczeń nadleśnictwo Maskulińskie, jak zawsze przygotowane, zaprosiło strudzonych strażaków na skromny posiłek pod wiatą na terenie Wyłuszczarni Nasion.

Warto dodać, że w tym roku nadleśnictwo realizuje kolejną inwestycję dla wzmocnienia ochrony przeciwpożarowej lasów. Jest nią budowany obecnie punkt czerpania wody wraz z odcinkiem drogi prowadzącym do niego zlokalizowany właśnie w pobliżu Wyłuszczarni Nasion. Jego zadaniem będzie zaopatrywanie w wodę pożarową obiektu Wyłuszczarni oraz pobliskich drzewostanów. Nowoczesny sprzęt, którym posługuje się straż pożarna wymaga tworzenia odpowiedniej infrastruktury w lasach i ten cel staramy się sukcesywnie realizować.

Obecnie zmagamy się ze zjawiskiem wiosennej suszy. Jest to okres, w którym lasy są szczególnie narażone na występowanie pożarów. Wilgotność ściółki leśnej zbliża się do wilgotności papieru a co za tym idzie niebezpieczeństwo powstania pożaru w lesie jest bardzo duże. Jako leśnicy apelujemy o ostrożność przy posługiwaniu się tzw. otwartym ogniem w lesie. Przypadkowo rzucony niedopałek papierosa może doprowadzić do tragedii.

Co roku w polskich lasach dochodzi do ponad 3 tysięcy pożarów na łącznej powierzchni ponad 5 tysięcy hektarów. W większości przypadków (90%) przyczyną pożarów jest nieodpowiedzialne zachowanie ludzi – wiosenne wypalanie traw, nieostrożne posługiwanie się ogniem a nawet umyślne podpalenia.

Ćwiczenia Straży Pożarnej, które odbyły się na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie są jednym z wielu przedsięwzięć mających na celu doskonalenie działań służących ochronie przeciwpożarowej zasobów leśnych. Mamy nadzieję na dalszą dobrą współpracę ze strażakami, dzięki której chronimy przed pożarem nasze lasy.

A w związku ze zbliżającym się 4 maja Dniem Strażaka mamy dla naszych przyjaciół życzenia:

 „Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji a także zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania”.

Darz Bór