Lista aktualności Lista aktualności

Trwa zbiór szyszek w lesie!

Okres zimowy to odpowiedni moment na zbiór szyszek, nasiona są dojrzałe, a łuski zamknięte.

Szyszkobranie (pot. nazwa zbioru szyszek) w przypadku sosny zwyczajnej trwa od początku listopada do końca marca (w zależności od warunków atmosferycznych). Zbierane są szyszki jeszcze przed otwarciem, tak aby w sposób kontrolowany wyłuszczyć i pozyskać z nich cenne nasiona.

Znajomość odpowiedniej pory zbioru szyszek ma duże znaczenie dla efektywności pozyskania nasion.

Uczniowe Zespołu Szkół Leśnych podczas praktycznej nauki zawodu.

Zbiory nasion przeprowadzone są wyłącznie w specjalnie do tego wyznaczonych drzewostanach, którymi są:

Wyłączone Drzewostany Nasienne (WDN) - to wytypowane fragmenty lasu (wyłączone z użytkowania), na których rosną zdrowe, dorodne drzewa produkujące nasiona bardzo dobrej jakości. Szyszki zbiera się z drzew stojących, a pozostałe nasiona (np. bukiew i żołędzie) z siatek rozłożonych na ziemi.

Gospodarcze Drzewostany Nasienne (GDN) - to drzewostany właściwego pochodzenia i dobrej jakości. W GDN po osiągnięciu wieku i dobrego urodzaju nasion danego gatunku, nasiona pozyskuje się z drzew ściętych.

Drzewa Mateczne -  pojedyncze drzewa (wybierane tylko z WDN i GDN) o najlepszych cechach jakościowych, wyróżniających się zdrowotnością, pokrojem korony, wysokością i jakością pnia. Każde drzewo posiada swój indywidualny numer.

Po zebraniu szyszki transportowane są do wyłuszczarni nasion, gdzie następuje proces wyłuszczania, który polega na odpowiednim podsuszeniu szyszek (w odpowiednim czasie oraz w odpowiedniej temperaturze, dostosowanej do danego gatunku), a następnie wydobyciu z nich nasion. W dalszym etapie nasiona są odskrzydlane oraz oczyszczane z resztek łusek i skrzydełek, a następnie przechowywane w odpowiednich warunkach tj. w szklanych butlach zamykanych gumowymi korkami. Każda butla zaopatrzona jest w etykietę zawierającą dokładny opis przechowywanych nasion. W magazynie nasion, stale utrzymywana jest temperatura 4-5 stopni Celsjusza, co zapewnia składowanym zapasom dobre warunki przechowywania w okresie 5-10 lat.

Średnia wydajność łuszczenia 100 kg szyszek sosny zwyczajnej wynosi 1,0 - 1,5 kg nasion, świerka 2,0 - 3,0 kg nasion, modrzewia 3,0 kg nasion.

Zebrane szyszki sosny zwyczajnej z GDN.

W Nadleśnictwie Maskulińskie zbiera i wykorzystuje się nasiona: sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, modrzewia europejskiego, jodły pospolitej, dębu szypułkowego, buka pospolitego, olszy czarnej a także grabu zwyczajnego, lipy drobnolistnej, brzozy brodawkowatej oraz klonów.

Zebrane nasiona przeznacza się do wysiewu w szkółce leśnej, które później, jako młode drzewka, zostaną wysadzone podczas odnowień i zalesień na gruntach leśnych.