Lista aktualności Lista aktualności

Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy – stawiamy na szkoły branżowe

Dnia 5 kwietnia w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym odbył się Warmińsko-Mazurski Kongres Zawodowy, w którym uczestniczył Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie (jako szkoła branżowa) oraz Nadleśnictwo Maskulińskie (jako pracodawca) w ramach współpracy partnerskiej w Programie Erasmus + pt. „Partnerstwo strategicznie w lesie Erasmusa”.

Uczestnikami kongresu byli lokalni i regionalni pracodawcy reprezentujący branże, w których kształcą szkoły w województwie oraz branże strategiczne dla rozwoju regionu, dyrektorzy szkół, organy prowadzące, wojewódzkie rady rynku pracy, izby rzemieślnicze, urzędy pracy, wojewódzkie rady dialogu społecznego, środowiska związane z kształceniem branżowym, szkoły wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego, członkowie sektorowych rad ds. kompetencji.

„Celem kongresu zawodowego było:

  • Upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego.
  • Prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.
  • Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb krajowego, regionalnego i lokalnego rynku pracy.
  • Przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy Pracodawców ze Szkołami.
  • Nawiązanie współpracy Szkół z Pracodawcami.
  • Prezentacja możliwości finansowania współpracy Pracodawców ze Szkołami – projekty konkursowe MEN dla pracodawców i szkół wspierające współpracę w zakresie kształcenia zawodowego.
  • Popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe (kompetencje językowe; krajowe, europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych; staże zawodowe za granicą (FRSE, CKE, ORE, ERASMUS)”.
Wydarzeniu towarzyszyła część wystawiennicza, polegająca na przedstawieniu branż reprezentowanych przez technika i branżowe szkoły I stopnia województwa warmińsko-mazurskiego. Zobaczcie galerię zdjęć z części wystawienniczej szkół.
Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie i Nadleśnictwo Maskulińskie znakomicie wpisało się założenia kongresu.