Lista aktualności Lista aktualności

Wiedza praktyczna o lesie

W okresie wakacyjnym pracownicy Nadleśnictwa mieli przyjemność podzielić się wiedzą i doświadczeniem z dwojgiem studentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, którzy zrealizowali program stażowy w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Młodzi ludzie mieli okazję zapoznać się z codziennymi obowiązkami leśniczego. A tych było wiele… Kształtowanie drzewostanu poprzez odpowiednie zaplanowanie zabiegów pielęgnacyjnych ( czyli prace polegające na wycięciu jednych  drzew na korzyść tych, które zostaną). Doglądanie młodego pokolenia drzew – upraw leśnych, w tym między innymi sprawdzanie czy ogrodzenia je zabezpieczające nie są uszkodzone. Pomiary i określenie cech drewna – czyli tak zwana „odbiórka” drewna – określająca czy dane drewno nadaje się na wykonanie z niego desek, a może do produkcji papieru bądź na opał. Sprawdzanie efektów działania pułapek feromonowych – specjalnych pojemników z umieszczonym feromonem, wabiącym określony gatunek owada. Czas wakacji to pora obserwacji aktywności brudnicy mniszki.

Jakie wrażenia młodzi ludzie odnieśli po zakończonym stażu? Przede wszystkim zauważyli, jak cennym doświadczeniem jest wzbogacenie teorii wiedzą praktyczną. Kilka lat studiowania wiedzy z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania drewna, oraz nabycie umiejętności łączenia zdobytych faktów z innymi dziedzinami nauk (botanika, entomologia, fitopatologia, meteorologia, zoologia…) w połączeniu z możliwością praktycznego wykorzystania tej wiedzy, to dla studentów największa wartość dodana.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i życzymy sukcesów w dalszej nauce!