Lista aktualności Lista aktualności

Wygrać z żywiołem

Wczoraj w godzinach popołudniowych doszło do pożaru w leśnictwie Ruczaj. Około godziny 15:30 leśniczy otrzymał informację o prawdopodobnym pożarze i natychmiast udał się na miejsce, gdzie z pomocą służby leśnej Nadleśnictwa Spychowo rozpoczęto akcję gaśniczą.

Ogień wybuchł w okolicy boru bagiennego, a na jego skutek ucierpiało 2,4 ha lasu. Prawdopodobną przyczyną pożaru było uderzenie pioruna w drzewo podczas niedzielnej burzy.

W akcji gaśniczej brało udział 9 jednostek Straży Pożarnej, dwa samoloty gaśnicze, pracownicy nadleśnictw: Maskulińskie i Spychowo, a także Zakładu Usług Leśnych.

Nadal trwa dogaszanie przy udziale pracowników leśnictwa Ruczaj i ZUL.

Pożary powodują spustoszenie fauny i flory. W miejscu pożaru nieodwracalnie zostały zniszczone siedliska lęgowe wielu ptaków i ssaków, a także gniazda z pisklętami czy jajami z których nie zdążyły się wykluć pisklęta.

Warto wspomnieć, że wg. danych statystycznych 9 na 10 pożarów powoduje człowiek, jest to związane z nagminnym naruszaniem przepisów przeciwpożarowych m.in. przez używanie otwartego ognia w lasach, palenie papierosów i rzucanie niedopałków w ściółkę, paleniem ognisk w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Kilka podstawowych zasad:

• ogień wolno palić tylko w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach,

• gdy zauważymy pożar w lesie dzwonimy pod numer 112.

• Numer Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego w Nadleśnictwie Maskulińskie to 087 424-16-14 lub na sekretariat 87 424-16-00

• w przypadku małego pożaru można samemu podjąć próbę gaszenia zasypując ogień piaskiem lub tłumiąc ogień kocem. Gdy ogień zdążył objąć większy teren należy powiadomić odpowiednie służby. Przede wszystkim trzeba wówczas myśleć o własnym bezpieczeństwie!

Nadleśnictwo Maskulińskie dziękuję wszystkim osobom zaanagażowanym w akcję m.in.:

PSP Szczytno

PSP Pisz

OSP Ruciane-Nida

OSP Spychowo

OSP Faryny

OSP Hejdyk

OSP Rozogi

Służbie Leśnej Nadleśnictwa Spychowo

Pracownikom Zakładu Usług Leśnych Magic-Yacht