Wydawca treści Wydawca treści

Zapraszamy na ścieżki edukacyjne!

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie, w otoczeniu pięknej Puszczy Piskiej znajdują się trzy ścieżki edukacyjne.

 

Ścieżka dydaktyczna „Wokół Jeziora Chudek" bierze początek na terenie Wyłuszczarni nasion w Rucianem-Nidzie i przebiega wokół zarastającego jeziora Chudek. Długość ścieżki wynosi 1,6 km, czas przejścia około 1 godz. Ścieżka obejmuje 9 przystanków edukacyjnych przy których umieszczono tablice informacyjne. Prezentowane są na nich walory przyrodnicze oraz elementy gospodarki leśnej, m.in. przykłady trwałości i wielofunkcyjności lasu, sukcesja naturalna nie użytkowanego pastwiska, ślady działalności bobrów i siedliska podmokłe wokół jeziora.

Ścieżka dydaktyczna „Ruciański Las-Szlakiem starych dębów" - rozpoczyna się przy „Dębach Królewskich", naprzeciwko Wyłuszczarni Nasion w Rucianem-Nidzie i składa się z dwóch pętli 1 km i 2,5 km. Ścieżka znajduje się na półwyspie otoczonym wodami jezior Guzianka Wielka i Mała oraz śródleśnego jeziorka Gaik. Wśród sędziwych dębów i sosen, jezior i terenów podmokłych, można miło spędzić czas. Na trasie w formie graficznej i opisowej przedstawiono m.in. owady związane z martwym drewnem, formy ochrony przyrody oraz strefy roślinności w śródleśnym jeziorze.

Ścieżka dydaktyczna "Śladami Gałczyńskiego" zlokalizowana na terenie rezerwatu krajobrazowego „Jezioro Nidzkie" i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nieopodal Leśniczówki Pranie - muzeum K. I. Gałczyńskiego. Przy parkingu powstałym na potrzeby muzeum i ścieżki znajduje się tablica przedstawiająca obecne muzeum w okresie międzywojennym, można tu porównać w jakim stopniu zmieniło się bezpośrednie otoczenie Leśniczówki Pranie. Ścieżka wiedzie przez przepiękne zakątki Puszczy Piskiej. Krawędzią stromego brzegu Jeziora Nidzkiego, fragmentem bagnistej olszyny, lasem grądowym z pomnikiem przyrody „Dębem Perkunem".  Na trasie ścieżki ustawiono tablice informacyjne m.in. dotyczące fauny jeziornej, przebudowy drzewostanów, ekologicznych aspektów rozkładającego się drewna w lesie, łowiectwa, nasiennictwa i selekcji. Nieopodal ścieżki, przy drodze, która wiedzie do stacji kolejowej rosła sosna, pod którą natchnienia szukał K.I.Gałczyński. Sosny już nie ma, ale w miejscu gdzie rosła, Nadleśnictwo ustawiło obelisk upamiętniający. Atrakcyjne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Leśniczówki Pranie, dostosowanie ścieżki do rożnych grup wiekowych, sprawiają,  iż jest ona szczególnie chętnie odwiedzana przez turystów. Szacuje się, że rocznie jest ich nawet kilkanaście tysięcy.