Wydawca treści Wydawca treści

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat PEFC.

Nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat PEFC.

Certyfikat BVCPL/PEFCFM/11/1
obowiązujący od 14.11.2023 do 13.11.2026

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej). Jest to największy system certyfikacyjny na świecie. Organizacja ta ocenia i uznaje krajowe systemy certyfikacji – obecnie 37 krajowych jednostek PEFC, certyfikowanych w tym systemie jest 303 747 440 ha lasów na świecie. Rada PEFC Polska działa przy Instytucie Badawczym Leśnictwa. Krajowe rady opracowują lokalne kryteria, które muszą być zatwierdzone przez PEFC Council w Genewie. Obecny standard został zatwierdzony w 2015 r.

Lasy zarządzane przez wszystkie nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku posiadają certyfikat PEFC o numerze BVCPL/PEFCFM/11/1.

Certyfikat PEFC jest gwarancją prowadzenia przez RDLP w Białymstoku trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z nadleśnictwem droga elektroniczna e-mail maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl bądź korespondencyjnie na adres  Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.