Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl

Zasady hodowli lasu

 

Świerk, fot. Janusz Łachacz

Bardzo ważnym działem leśnej gospodarki wielofunkcyjnej jest realizowanie programu nasiennictwa i selekcji. Zakłada on wykorzystanie jako bazę nasienną tylko dobrych i bardzo dobrych drzewostanów. W Nadleśnictwie Maskulińskie prowadzi się selekcję populacyjną oraz indywidualną. W ramach selekcji populacyjnej wyodrębniono na powierzchni około 350 ha wyłączonych drzewostanów nasiennych (WDN), czyli drzewostanów najlepszych, wyróżniających się zasobnością i pokrojem.
Z nasion zebranych z tych drzewostanów hoduje się sadzonki, które służą do zakładania ściśle ewidencjonowanych upraw pochodnych, będących potomstwem tych najlepszych drzewostanów. Ponadto na terenie nadleśnictwa wyodrębniono około 2,5 tys. ha gospodarczych drzewostanów nasiennych (GDN).

 

W ramach selekcji indywidualnej wyodrębniono i uznano 82 drzewa doborowe sosny, z których pozyskuje się zrzezy i nasiona, służące do zakładania plantacji nasiennych lub plantacyjnych upraw nasiennych oraz upraw pochodnych.

Nadleśnictwo Maskulińskie posiada dwie szkółki leśne: Lisiczyn i Leśny Fort, o łącznej powierzchni blisko 8 ha.

   Szkółka leśna Lisiczyn, fot. Rafał Jakubiszyn