Wydawca treści Wydawca treści

ŁOWIECTWO

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego - tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Na potrzeby opracowania rocznych planów pozyskania zwierzyny, a także w celu określenia zabiegów hodowlanych i ochronnych w lesie, niezbędne jest szacowanie ilości występującej w nadleśnictwie zwierzyny. Z prowadzonych na terenie nadleśnictwa inwentaryzacji wynika, że systematycznie zwiększa się ilość występujących tu jeleniowatych. Szacuje się, że na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie żyje około 110 szt. łosi, 1200 szt. jeleni, 1600 szt. saren. Podczas ostatniej inwentaryzacji oszacowano, że na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie występuje ponad 600 szt. dzików.


Zapoznaj się z ofertą łowiecką Nadleśnictwa Maskulińskie