Wydawca treści Wydawca treści

obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie działa Ośrodek Edukacji Ekologicznej "Wojciechówka", są też trzy ścieżki dydaktyczne. Zapraszamy.

  • Ośrodek Edukacji Leśnej „Wojciechówka", znajduje się na terenie zabytkowej Wyłuszczarni nasion im. Zdzisława Borońskiego w Rucianem-Nidzie.  W ośrodku jest sala konferencyjna na 120 osób, wyposażona w sprzęt multimedialny i nagłośnienie oraz kuchnia. W „Wojciechówce" zgromadzono zbiory entomologiczne owadów Puszczy Piskiej, tablice z chronionymi gatunkami zwierząt, roślin i grzybów, bogaty zbiór filmów o tematyce przyrodniczej, a także zbiór siekier i innych dawnych narzędzi używanych przy pracy w lesie.

          

W bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka Edukacji Leśnej „Wojciechówka" znajduje jeszcze jeden obiekt edukacyjny - mini Ogródek Dendrologiczny. Tu, z myślą o najmłodszych odbiorcach edukacji przyrodniczej, wyeksponowano gatunki drzew i krzewów rosnące na terenie Puszczy Piskiej. W Ogródku Dendrologicznym znajduje się również Wiata Edukacyjna, gdzie na świeżym powietrzu można uczyć się rozpoznawania pospolitych drzew i krzewów leśnych.

  • Ścieżka dydaktyczna „Wokół Jeziora Chudek" bierze początek na terenie Wyłuszczarni nasion w Rucianem-Nidzie i przebiega wokół zarastającego jeziora Chudek. Długość ścieżki wynosi 1,6 km, czas przejścia około 1 godz. Ścieżka obejmuje 9 przystanków edukacyjnych przy których umieszczono tablice informacyjne. Prezentowane są na nich walory przyrodnicze oraz elementy gospodarki leśnej, m.in. przykłady trwałości i wielofunkcyjności lasu, sukcesja naturalna nie użytkowanego pastwiska, ślady działalności bobrów i siedliska podmokłe wokół jeziora.

    Ścieżka dydaktyczna „Wokół Jeziora Chudek", fot. Ewelina Łopatko
  • Ścieżka dydaktyczna „Ruciański Las-Szlakiem starych dębów" - rozpoczyna się przy „Dębach Królewskich", naprzeciwko Wyłuszczarni Nasion w Rucianem-Nidzie i składa się z dwóch pętli 1 km i 2,5 km. Ścieżka znajduje się na półwyspie otoczonym wodami jezior Guzianka Wielka i Mała oraz śródleśnego jeziorka Gaik. Wśród sędziwych dębów i sosen, jezior i terenów podmokłych, można miło spędzić czas. Na trasie w formie graficznej i opisowej przedstawiono m.in. owady związane z martwym drewnem, formy ochrony przyrody oraz strefy roślinności w śródleśnym jeziorze.

    Ścieżka dydaktyczna „Ruciański Las-Szlakiem starych dębów", fot. Ewelina Łopatko
  • Ścieżka dydaktyczna "Śladami Gałczyńskiego" zlokalizowana na terenie rezerwatu krajobrazowego „Jezioro Nidzkie" i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nieopodal Leśniczówki Pranie - muzeum K. I. Gałczyńskiego. Przy parkingu powstałym na potrzeby muzeum i ścieżki znajduje się tablica przedstawiająca obecne muzeum w okresie międzywojennym, można tu porównać w jakim stopniu zmieniło się bezpośrednie otoczenie Leśniczówki Pranie. Ścieżka wiedzie przez przepiękne zakątki Puszczy Piskiej. Krawędzią stromego brzegu Jeziora Nidzkiego, fragmentem bagnistej olszyny, lasem grądowym z pomnikiem przyrody „Dębem Perkunem", platformą widokową, wychodzącą bezpośrednio nad lustro wody, z której można obserwować różnorodność i zmienność roślinności przybrzeżnej. Na trasie ścieżki ustawiono tablice informacyjne m.in. dotyczące fauny jeziornej, przebudowy drzewostanów, ekologicznych aspektów rozkładającego się drewna w lesie, łowiectwa, nasiennictwa i selekcji. Nieopodal ścieżki, przy drodze, która wiedzie do stacji kolejowej rosła sosna, pod którą natchnienia szukał K.I.Gałczyński. Sosny już nie ma, ale w miejscu gdzie rosła, Nadleśnictwo ustawiło obelisk upamiętniający. Atrakcyjne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Leśniczówki Pranie, dostosowanie ścieżki do rożnych grup wiekowych, sprawiają,  iż jest ona szczególnie chętnie odwiedzana przez turystów. Szacuje się, że rocznie jest ich nawet kilkanaście tysięcy.

    Ścieżka dydaktyczna "Śladami Gałczyńskiego", fot. Ewelina Łopatko

Zapoznaj się z ofertą edukacyjną Nadleśnictwa Maskulińskie