Wydawca treści Wydawca treści

Oferty pracy - rekrutacja

Informujemy, że wszystkie oferty pracy znajdują się na stronie głównej Lasów Państwowych pod linkiem: http://www.lasy.gov.pl/informacje/oferty-pracy.

 

 

W czasie, gdy  Nadleśnictwo Maskulińskie nie prowadzi rekrutacji, tworzenie nowych zbiorów dokumentów aplikacyjnych osób ubiegających się o zatrudnienie jest zabronione z uwagi na ochronę danych osobowych (art. 36 ust. 1 ustawy). Wszystkie aplikacje wpływające w formie papierowej będą niszczone, zaś przesłane pocztą elektroniczną zostaną usunięte bez merytorycznego rozpatrzenia ich zawartości. Pracownik sekretariatu ma prawo odmówić przyjęcia dokumentów dostarczonych osobiście.