Lista aktualności Lista aktualności

Kończymy projekt „Partnerstwo strategiczne w Lesie Erasmusa

Kolejne spotkanie międzynarodowe u Partnera Niemieckiego za nami. W tym roku kończymy projekt Erasmus+ „Partnerstwo strategiczne w Lesie Erasmusa”.

Podczas wyjazdu szkoleniowego do Leśnego Centrum Szkoleniowego w Dolnej Saksonii, który odbył się w dniach 03-09 listopada, pracownicy Nadleśnictwa Maskulińskie wraz z przedstawicielami Technikum Leśnego w Rucianem-Nidzie uczestniczyli w spotkaniach edukacyjnych mających na celu porównanie prowadzenia gospodarek leśnych w Polsce oraz w Niemczech. Ponadto uczestnicy szkolenia mogli podzielić się swoim doświadczeniem z zakresu kształcenia na kierunku leśnictwo w swoich jednostkach oraz szkołach leśnych. Uczestnictwo w zajęciach z hodowli lasu, ochrony lasu oraz łowiectwa w Leśnym Centrum Szkoleniowym w Dolnej Saksonii zobrazowało uczestnikom projektu sposób oraz kierunek edukacji. Dzięki znaczącej ilości zajęć praktycznych uczeń jest przygotowywany na każdy możliwy scenariusz oraz potrafi podjąć odpowiednie działania dążące do neutralizacji zagrożenia.

       Dyrektor Leśnego Centrum Szkoleniowego w Dolnej Saksonii przedstawił program nauczania, opisując szczegółowo każdy rok nauki, tj. ilość zajęć z każdego przedmiotu, ilość godzin na symulatorach, egzaminy oraz sposób oceniania uczniów. Dodatkowo szczegółowo opisał lasy w Niemczech oraz charakterystyka lasów Dolnej Saksonii. Uczestnicy dowiedzieli się z jakimi problemami muszą spotykać się tutejsi leśnicy, jaka jest struktura lasów, % siedlisk czy % gatunków drzew.

Podczas spotkań terenowych uczestnicy dowiedzieli się jak wyglądają prace zrębowe, odnowieniowe oraz pielęgnacyjne. Ciekawym aspektem zajęć terenowych była praca maszyn leśnych typu Harvester czy Forwarder w warunkach górskich. Polscy leśnicy uczestniczyli w pracach związanych z manipulacją surowca drzewnego oraz wywozem drewna.

       Jedną z najbardziej interesujących innowacji w zakresie leśnictwa Dolnej Saksonii było pakowanie próżniowo pozyskanego surowca drzewnego pozyskanego po klęsce żywiołowej. Prace te wykonywane są wyłącznie w przypadku braku zbytu na dany surowiec lub za dużej ilości pozyskanego surowca drzewnego. Dla uczestników projektu była to nowość oraz bardzo ciekawe doświadczenie.

Centrum Kształcenia Leśnego w Dolnej Saksonii