Lista aktualności Lista aktualności

Partnerstwo strategiczne w Lesie Erasmusa

Ruszył nowy projekt: „Partnerstwo strategiczne w Lesie Erasmusa”

Po udanej realizacji projektu „Las Erasmusa”  bierzemy się do realizacji kolejnego projektu
z Programu Erasmus+ t.j. Współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk w sektorze Partnerstwo Strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Tytuł naszego projektu to: „Partnerstwo strategiczne w Lesie Erasmusa”. Ponieważ w naszym mieście ma niebawem powstać Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) wpadliśmy na pomysł włączyć się w tworzenie programów nauczania szytych na miarę pracodawcy. Jako koordynator projektu, Nadleśnictwo Maskulińskie, chce zapewnić uczestnikom procesu kształcenia (młodzieży i dorosłym kształcących się w  Zespole Szkół Leśnych i w CKZiU a także studentom wyższych szkół, absolwentom odbywającym staże i praktyki zawodowe) porównywalne w skali europejskiej warunki szkolenia zawodowego współpracując w projekcie nie tylko z Zespołem Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie ale także z zagranicznymi partnerami jakim jest Gospodarstwo Szkółkarskie Robin Pépinières we Francji oraz Centrum Kształcenia Leśnego w Dolnej Saksonii.

Celem projektu jest włączenie kadry Nadleśnictwa Maskulińskie oraz kadry nauczycielskiej
z Zespołu Szkół Leśnych do europejskich centrów szkoleniowych.

Kadra uczestnicząca w projekcie ma za zadanie wypracować model kształcenia zawodowego, który będzie realizowany w Technikum Leśnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Rucianem-Nidzie. Edukacja obejmie młodzież i dorosłych
w zakresie odpowiadającym zapotrzebowaniu przyszłych pracodawców i nowoczesnych trendów
w gospodarce leśnej Unii Europejskiej. Jako pracodawca chcemy podpowiedzieć czego oczekujemy od przyszłego pracownika Lasów Państwowych, jaką wiedzą praktyczną powinien wykazać się starający się o pracę  w lesie absolwent Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Celem projektu jest również zachęcenie do podejmowania wyzwań, rozwijania swoich umiejętności, poszerzaniu horyzontów, kompetencji i wiedzy oraz przekazywanie tej wiedzy jak najszerszemu gronu osób zainteresowanych i kształcących się w zawodzie leśnika.

Rezultatem projektu będzie więc przede wszystkim stworzenie programów nauczania uwzględniających specyfikę szkolnej edukacji i zapotrzebowania pracodawców na efekty pracy. Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę o funkcjonowaniu profesjonalnego centrum szkoleniowego edukacji zawodowej o ogólnoeuropejskich kontaktach. Międzynarodowe kontakty i poznanie pracy w innym kraju spowodują, że instruktorzy zawodu w Nadleśnictwie Maskulińskie oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Leśnych będą prowadzili edukację zawodową na poziomie europejskim. A więc do dzieła….