Rezerwaty Rezerwaty

Jezioro Lisiny

Celem utworzenia było zachowanie w naturalnym stanie jeziora ze stanowiskiem kłoci wiechowatej.

Rezerwat "Jezioro Lisiny" utworzony został w 1958 r. ( Mon. Pol. Nr 11, poz. 74 ), zajmuje powierzchnię 15,78 ha, w tym 0,94 ha terenów Lasów Państwowych. Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Mikołajki.

Celem utworzenia rezerwatu było zachowanie w naturalnym stanie dla celów naukowych i dydaktycznych zarastającego jeziora z najdalej na wschód wysuniętym stanowiskiem kłoci wiechowatej Cladium mariscus. Na szczególną ochronę zasługują również stanowiska reliktowych mchów glacjalnych Cinclidium stygium i Meesea triquetra. W wodzie jeziora występują: jezierza giętka i grzybienie północne.

 
Ze względu na dużą wartość naukową i osobliwy charakter występujących tu roślin, pływanie po jeziorze Lisunie jest zabronione.